Portiersjongens. 

De portiersjongens zijn een periode ( 1927- 1965 ) een onderdeel geweest van de Philips beveiligingsdienst. Een dusdanig onderdeel dat het zeker een plaats verdient op onze website.

Om te beginnen hieronder de arbeidsovereenkomst van Rein van Maurik, de laatst aangenomen portiersjongen (portiersleerling) van 3-3-1965.

Hierboven:  Portiersjongens (leerling portier) L-R:  Jan Boersma, Toon Franssen, Gerard Franssen en Rein van Maurik bij de slagboom van Strijp 3

Boven: Harry Boogers. Duidelijk te zien dat het vroege uniform (jaren 50) van een portiersjongen  meer knopen had dan van een gewone portier/bewaker.

Voor dit hoofdstuk zijn door mij twee bronnen geraadpleegd teweten de stukken geschreven door Hr. de Bruin en Ben van Engelen voormalige portiersjongen.

In de stukken van de Hr.de Bruin ( hoofdstuk 3 “het begin”) maakt hij melding van een onderdeel van de Philips beveiligingsdienst zijn de de “portiersjongens” vanaf 1931.

Hij geeft hierbij aan dat in deze periode er sprake was van 2 portiersjongens per poort.

Verder geeft hij aan dat deze jongens tussen de 14 en 18 jaar waren, gekleed in een bruin uniform met veel knopen in 1 rij en pet.

De werkzaamheden in deze periode waren gericht op twee zaken teweten:

- het begeleiden van bezoekers,

- aanwezigheidscontrole,

Voor verdere informatie omtrent de werkzaamheden rondom de aanwezigheidsregistratie zie hiervoor hoofdstuk 3 van het hoofdstuk “het begin”.

Voor verdere informatie omtrent de werkwijze van de portiersjongens heb ik gesproken met Ben van Engelen, voormalig hoofdbeveiliging van Pope in Venlo en van Philips in Best, die van 12.8.1957 (14 jaar) tot hij in 1961 in militaire dienst ging als portiersjongen heeft gewerkt bij Philips.

Hij vertelde mij dat de portiersjongens vooral aan de hoofdpoorten dienst deden en zich vooral bezig hielden met:

- uitgifte van sleutels,

- openen van deuren,

- het registreren van Personeel dat te laat kwam,

- het voorzien van koffie aan de poorten,

- en het afwerken allerlei voorkomende werkzaamheden.

Deze portiersjongens waren minimaal 14 jaar als ze in dienst kwamen en bleven tot ze in militaire dienst gingen als portiersjongens werkzaam.

Bij terugkomst uit militaire dienst werden deze portiersjongens opgeleid tot portier bij Philips.

Het blijkt dat tot 1965 de “portiersjongens” hebben bestaan. Rein van Maurik was de laatste.

Enkele namen van voormalige “portiersjongens”:

Gerrit Vermeulen, Toon en Gerard Franssen, Rein van Maurik, Frits Fuchs, Harry Boogers, Henk Domen, Gerard Heumen, Willie Lindens, Theo Baken, Jan Boersma (later naar de politie Eindhoven) Waterschoot, Knapen en Gerard Koenraads (Strijp 2-3) welke later veiligheidskundige is geworden buiten Philips

Als afsluiting van dit hoofdstuk is het van belang teweten dat deze “portiersjongens” niet werden opgeleid en dat er pas sprake was van opleiding als zij werden ingezet als portier bij Philips, of zoals bij Rein van Maurik, officieel als portiersleerling werden aangenomen.