Basis-instrukties 1-8-1989

Op 1-8-1989 werden onderstaande basis-instrukties voor iedere groep van Bedrijfsbeveiliging in Nederland effectief.
Deze werden mede ter voldoening van de Wet op de Weerkorpsen gesteld, en gaven handen en voeten aan de gedecentraliseerde
organisatie, welke nu per Plant via de Local Security Officer (LSO) beleid moest maken.