Automatisering

Voor dat ik in ga op de redenen en gevolgen van de automatisering is het van belang vast te stellen dat deze automatisering voor de basis werkzaamheden als controle van in en uitgaande personen en goederen en het lopen van sluit- en vervolgrondes
geen enkele gevolgen had.
Deze basiswerkzaamheden waren en bleven de belangrijkste activiteiten van Philips beveiligingdienst.

Waarom een automatisering bij de bedrijfsbeveiliging van Philips?
1. De opkomst van de computer.
2. Kostenbesparing.
3. Kwaliteitsverbetering.

Dit automatiseringsproces werd in 1985 gestart met een pilot op complex Strijp 1.
Strijp 1 was op dat moment de grootste plant van Philips in Europa zowel qua aantal gebouwen, bebouwde vierkante meters als personeels-bezetting (12.000)

Voor dit project en alle navolgende projecten in Eindhoven en in het gehele land werd een medewerker van het Architecten Ingenieurs Bureau (A.I.B.) van Philips door de Philips beveiligings- dienst overgenomen, Gerard Kersten.

Voor dit eerste project op Strijp 1 werd een team samengesteld in de navolgende samenstelling:

- Ing. Gerard Kersten, Directie Philipsbedrijfsbeveiliging
- Technische Bedrijven HH. Mol en Hansen ( Uitvoering )
- Leo Ringeling Bedrijfsbeveiliging Strijp1 (Implementatie)

Door het gebruik van een computer werd het mogelijk om vanuit een hoofdloge :
- Alle toegangsdeuren (open/dicht), liften ( aan/uit ) aan te sturen.

En werden :
- Alle toegangsdeuren en buitendeuren, alle brandalarmen, alle kluizen (Geld/Edelmetalen) en alle waterdetectoren onder alarm gesteld en met vaststelling van exacte lokatie en tijd gelogd.

Verder werden de navolgende zaken gerealiseerd:
- Het plaatsen van draaibare camera's op strategische punten op de plant.
- Het plaatsen van beeldschermen in loge voor het uitlezen van de CCTV beelden.
- Het plaatsen van opname apparatuur voor het vastleggen van de CCTV beelden.
- Het plaatsen opname apparatuur voor alle binnenkomende/uitgaande gesprekken.

Dit met de reeds eerder gerealiseerde zaken zoals:
- Vaste camera's bij poorten en hoofdingangen.
- Een intercomverbindingen met al die poorten en hoofdingangen.
Door het gebruik van computers werd er nog een belangrijke zaak gerealiseerd teweten het feit dat achter ieder alarm een alarmopvolging was vastgelegd.
Door deze vastgestelde alarmopvolging werd iedere surveillant gedwongen op dezelfde manier de reageren op een alarm.

Door komst van de computers werden de navolgende zaken mogelijk:
1. Door de constante doormeldingen van inbraak/ brand/waterdetectie kon het aantal vervolgrondes in nachten en weekenden worden teruggebracht.
2. Door alle data die vanuit de computer werd gelogd werd het dagelijks rapporteren, maandelijks rapporteren en het jaarlijks rapporteren makkelijk. Door het gebruik van deze gegevens werd de mogelijkheid voor het maken van analyses gerealiseerd.
3. Door een vastgestelde alarmopvolging werd de surveillant gedwongen volgens een vastgesteld protocol het alarm op te volgen.

Door het initiatief te nemen om een automatisering te realiseren was Philips wederom trendsetter in beveiligingsland dit met eerder op de homepage genoemde zaken als :
- Gebruik van camera's,
- Rolpoorten,
- Op afstand bedienbare poorten,
Blijkt dat Philips voor de beveiligingbranch heel belangrijk is geweest.

Redactie website 08-11-2020