Leo Ringeling van voetballer naar supporter en dienstverlener

(artikel uit maandblad van de supportersvereniging PSV augustus 2022)

Hieronder het artikel waar in de laatste alinea naar werd verwezen.