Leo Ringeling van voetballer naar supporter en dienstverlener (artikel uit maandblad van de supportersvereniging PSV augustus 2022)


Hieronder het artikel waar in de laatste alinea naar werd verwezen.