Philips Informatiedienst

1963. Afdeling Informatiedienst
L-R zittend: Hartogs, Mr. de Graaf, Mw.vd Hurk, Nel v.d.Meerenakker, Willem Busselaars
staand: Piet Tielemans, Aart van Driel, Henk Verbruggen, Willie Busselaars, Frans de Leeuw

Philips Informatiedienst. ( 1945 - 1988 )
Vanaf 1945 tot 1988 opereerde er vanuit OAR de informatiedienst.  Deze dienst stond opgesteld om alle sollicitantendie bij Philips gesolliciteerd hadden, na te trekken. Deze controle gold voor alle sollicitanten in zowel Nederland als België.
De leden van de informatiedienst bestonden uit oud Politie en BVD mensen.
Voor efficiënte inzet werd Nederland en België in regio's opgedeeld.
Na controle van de sollicitanten werden deze in drie categorieën opgedeeld te weten:


Code AB stond voor : Akkoord Bewaking
Code bezwaar stond voor: Twijfel
Code NA stond voor: Niet Akkoord
Twijfel : Als strafbare feiten/veroordelingen werden geconstateerd en dit te kort geleden had plaatsgevonden.

De code bezwaar kon dus na een bepaalde periode veranderen in of Accoord Bewaking of Niet Accoord.
Deze afdeling kwam elke vrijdag bij elkaar in gebouw OAR alwaar alle sollicitanten besproken werden waarbij vooral de sollicitanten met de code bezwaar besproken werden.
De functie alwaar op werd gesolliciteerd was wel van belang voor de diepte van het onderzoek.
Alle functies vanaf vakgroep 5 en functies voor de USFA ( afdeling van Philips voor Defensie ) werden speciaal gecontroleerd dit omdat deze medewerkers na aanname een speciaal legitimatiebewijs kregen.

Dit legitimatiebewijs was een legitimatiebewijs met een groene cirkel.
Medewerkers met zo'n legitimatiebewijs mochten niet door de beveiligingsbeambtes aan de poorten worden gecontroleerd.

Deze afdeling hield op te bestaan nadat de afdeling bedrijfsbeveiliging in 1988 werd gedecentraliseerd.

Redactie website Philipsbedrijfsbeveiliging. 28-2-2018