Meldkamer 5: 2005-2009 Gebouw WAZ

Verantwoordelijke manager: Leo Ringeling

Meldkamer 5 was gesitueerd in gebouw WAZ. Links Hans van der Linden, rechts Michel Jansen

Voorbeeld van een iso-instructie die werd gehanteerd op het Security MeldPunt

Bespreking overgang naar Genesis

Overeenkomst betreffende overzetten alarmen van Vredeoord naar HTCE