Meldkamer 5: 2005-2009 Gebouw WAZ

Verantwoordelijke manager: Leo Ringeling
Meldkamer 5 was gesitueerd in gebouw WAZ. Links Hans van der Linden, rechts Michel Jansen

Plaatsbepaling Realisatie Centraal Meldpung (CMP) 30-06-2004

Transition proces CMP

Functieprofiel centralist Centraal Meldpunt HTC 13-09-2005

Centralisten opleiding 05-01-2005 19-01-2005


Voorbeeld van een iso-instructie die werd gehanteerd op het Security MeldPunt


Bespreking overgang naar Genesis

Memo betreffende koppeling Easy NT - Genesis

Overeenkomst betreffende overzetten alarmen van Vredeoord naar HTCE