NBOB

NBOB

Het eerste orgaan wat een gecertificeerde vakopleiding op het gebied van beveiligen en bewaken onderwees
was het NBOB (Nederlandse Bond voor Onbezoldigde Opsporingsambtenaren en Bewakingspersoneel, opgericht in 1947.
In het jaar 1962 hadden ze ruim 1250 leden in Nederland.
NBOB werd later UBB (Unie voor Beveiliging en Bewaking) en weer later SVPB (stichting Vakopleiding Voor de Particuliere Beveiliging
Zie hieronder twee brochures van de NBOB, en een wervingsbrief.