Herorientatie Fysieke Bedrijfsbeveiliging

Document  " Heroriëntatie Fysieke Bedrijfsbeveiliging "Dit document is op 29 maart 1991 aan alle betrokken afdelingen en managers verzonden.
Mr. J. Oostdijk, Plv.Hoofd Philips Security Office heeft deze heroriëntatie in een 16 pagina's tellend
document geschreven, waar beschouwingen, conclusies en aanbevelingen in werden beschreven.
Het complete documentis hier geplaatst.
Hier direct onder de brief van Jos Ooostdijk de brief van Drs. Brouwer namens de Hoofddirectie Nederlandse Philips Bedrijven

Hieronder het document Herorientatie Fysieke Bedrijfsbeveiliging ( 16 pagina's)