Philips verkeersdienst

Vanaf 1948 had Philips als onderdeel van de beveiligingsdienst een gespecialiseerde afdeling de ‘verkeersdienst’ waarbij hun werkterrein alle complexen in Eindhoven bestreek.

Het ontstaan van deze afdeling, die onder leiding stond van hoofdportier Hr. J.M. de Bruin, had alles te maken met de verkeersonveiligheid op de complexen.

Hierboven 1950; het eerste voertuig van de Verkeersdienst: een Vespa scooter met hoofdportier de Bruin erop

Door het groot aantal werknemers die per fiets of te voet de complexen op en af moesten ontstonden bij de aanvangstijden en vertrektijden, grote problemen en gevaarlijke situaties.

Hierboven: drukte bij poort Beukenlaan (Strijp 1)

Dit in combinatie met het autoverkeer en het vervoer met vrachtauto's en trein, maar vooral de spoorrails die in de wegen lagen, waren veroorzakers van vele ongevallen. (Zie hiervoor sub hoofdstuk: Philips Koeriers artikelen: Verkeersdienst.)

Deze “verkeersdienst” had een totaal afwijkend uniform t.o.v. Philips Beveiligingsdienst, de opvallendste verschillen waren: Rijbroek, laarzen en een witte pet.

Omdat het werkterrein alle complexen in Eindhoven bestreek bestond het vervoer voor deze afdeling in de jaren 50 en 60 uit zware BMW motoren. (Zie foto Verkeersdienst voor gebouw OAR uit 1963)

Verkeersdienst in 60'er jaren vlnr: Piet Foolen, Ruth Olofsen, Bertus van Keulen, Jan de Jong, Toon v.d. Heijden, Albert de Vries

De leiding van deze afdeling was vanaf 1948 tot 1961 in handen Hr. J.M. de Bruin. Na zijn vertrek in 1961werd hij opgevolgd door de Hr. J.D.van Wijk. De Hr. J.D.van Wijk zat als hoofd van de verkeersdienst in alle verkeerscommissies en werd betrokken bij alle verkeersproblemen op en rondom de complexen.

Maar hij had ook regulier overleg met Gemeente Politie Eindhoven over de problemen rondom het in en uitgaande personeel en het VIPRE busvervoer rondom het parkeerterrein tussen de complexen Strijp I en Strijp II.

Verder was deze afdeling betrokken bij het wekelijk vervoer van de loonzakjes voor het fabriekspersoneel, vanuit gebouw OA (Philips Bedrijfsschool) naar de fabrieken op alle complexen in Eindhoven, hierbij speelde de Hr. B. van Keulen en de beveiligers Boers, Coolen en P. v. Veen een belangrijke rol.

Dit omdat deze medewerkers onbezoldigd waren, waren deze medewerkers tijdens deze transporten bewapend.

De afdeling Verkeersdienst had buiten de handhaving voor de verkeersveiligheid de navolgende taken:

Controle parkeergedrag,

Afhandeling verkeersongevallen,

Afhandeling aanrijdingen,

Beheer en vervaardiging parkeerplaatjes, (Ieder complex een verschillende kleur)

Geld en waarde transporten, (Luxemburg, Drijfhout Amsterdam, Voreka)

Begeleiding VIP bezoeken.

Deze afdeling opereerde in eerste instantie vanuit complex T,

Vanaf 12.8.1969 vanuit gebouw SDM,

Vanaf 1.11.1971 van SDM naar SDP aan de Glaslaan,

Vanaf 1978 tot en met 1988, vanuit gebouw SX.

Op 20 juli 1971 komt verkeersspecialist J.D. van Wijk plotseling te overlijden. Op 24 september 1971 werd er een vacature gesteld voor de functie van hoofd Verkeersdienst. Eind 1971 wordt de Hr. J. Rosenbaum benoemd tot Hoofd Verkeersdienst.

Begin 70er jaren kreeg de Philips Verkeersdienst de beschikking over een gepantserde “Ford Transit” deze transporter werd ingezet voor alle geld en waarde transporten.

Het betrof hier o.a. de navolgende geld en waarde transporten:

Geld en waardepapieren van en naar Luxemburg,

Vervoer van edelmetalen van en naar de Firma Drijfhout in Amsterdam,

Wekelijkse geldtransporten van alle kantines in Eindhoven,

Het vervoer van reispapieren/geld van het reisbureau (HBY Limburglaan rondweg) naar de reisbureaus op de complexen.

In 1979 werd de Hr. J. Rosenbaum de opvolger van de Hr. H.C. van Wijk als chef geüniformeerde dienst Eindhoven. De leiding van de Verkeersdienst gaat vanaf 1979 over naar groepchef Cor van de Wildenberg. Dit totdat deze afdeling in 1988 werd opgeheven.

Hierbij nog enkele namen van medewerkers die voor de verkeersdienst hebben gewerkt, A.de Vries, P. v.d. Heijden, J. Merks, T. Broekmans, H. v.d. Broek, R. Olofsen, J. de Jong, B.v. Keulen, G. Fransen, H. Stehman,

Mochten we nog enkele namen zijn vergeten, geef die namen dan aan ons door, dan zullen we die later toevoegen.

Redactie website: 23-12- 2021.

Piet Foolen (Ass. Verkeersdienst) rond 1978, foto genomen in de eerste Meldkamer
Op de achtergrond het planbord met alle oud collega's die toen bij de Verkeersdienst werkte:
B.van Keulen / H.v.d Broek / P.Foolen / P.v.d.Heijden / J. Merks / R.Olofsen / H.Stehmann / M.Broekmans

Herman v.d. Broek met PYE 70 portofoon

Verkeersdienst in actie op de brommer. Piet vd Heijden achter

Verkeersdienst 1963 (op de trap in gebouw OAR)
Bertus van Keulen, Piet Foolen, Ruth Olofsen, Albert de Vries, Joep Merks

Ruth Olofsen, Joep Merks.    Rechts Beekmans van de Philips Brandweer

Ingang Meldkamer SX-p. Hier staan twee Zundapp's welke tot het jaar 19?? dienst
hebben gedaan als vervoermiddel voor de Verkeersdienst

Verkeersreglement 1982    (concept)