Philips Meldkamers

Oorsprong PHILIPS MELDKAMERS(voor foto's naar beneden scrollen)

Door een verandering van het dreigingsbeeld eind 60er, begin 70er jaren door onder andere acties van de Rode Jeugd zoals de bestorming van het standbeeld van Dr. A.Philips, voor het station Eindhoven, bomaanslag op het Evoluon, een ontdekte bom bij een gebouw aan de Cederlaan en een bij Philips-commissaris Bavinck gevonden staafbom onder zijn auto.

Na overleg met de Raad van Bestuur en de Directie van Philips Bedrijfsbeveiliging Nederland waaruit bleek dat de acties vooral gericht waren tegen multinationals, zowel tegen de eigendommen als gebouwen en goederen als tegen de bestuurders van deze multinationals werd besloten tot het zo snel mogelijk inrichten van:

Centraal Meldbureau (CMB) meldkamer,

Mobiele Surveillance dienst,

Maatregelen ter bescherming van de Raad van Bestuur.

Dat de eerste meldkamer er snel moest komen, bleek uit de volgende feiten :

De eerste meldkamer ging op 21 december 1972 van start, deze startdatum bleek een donderdag te zijn. ( midden in de week )

De eerst maanden van deze meldkamer leek de ruimte niet op een meldkamer maar was het een ruimte, ingericht met een grote tafel met daarop een bandrecorder (voor opnemen binnenkomende telefoon- gesprekken) en diverse telefoons.

Het Centraal Meldings Bureau, de meldkamer.

In alle procedures omtrent calamiteiten werden directeuren en plantmanagers van alle vestigingen in Nederland en de gehele wereld verplicht om calamiteiten te melden aan het Centraal Meldings Bureau in Eindhoven.

Via de meldkamer werd de Raad van Bestuur direct geïnformeerd.

De Mobiele Surveillance.

Begin 70er jaren had Philips buiten de grote complexen behoefte aan bedrijfsruimtes.

Philips huurde in en rondom Eindhoven vele panden en gebouwen, hierbij een overzicht :

PSV Stadion                                         Natlab Geldrop                           Vermeta Geldrop

Philips Ontspannings Centrum        De Karpen (Helmond)               USFA Schouwbroekseweg

Jubileum Hal                                        De Putter ( BHV opleiding )       Eindhoven druk (OAG)

Philips lagere school                          Medische dienst Cederlaan      IAK (Tramstraat)

Philips Bibliotheek                              Vertaalbureau (Vestdijk)           DELA gebouw (Design)

Philips bedrijfsschool (OA)                Ten Hage (Vestdijk)                   Manuela Therapie Eindhoven

AIB architecten bureau (OAN)          Bomansplaats Eindhoven        Timmerwerkplaats (Heezerweg)

Wilhelminaplein (Arbeids testen )     USFA Oirschotsedijk                Medische Dienst W.C.Woensel

Turnhoutlaan (Vidiwal)                        Hallen Lighting (Son)                Hallen Lighting (Nuenen)

Drukkerij Tongelresestraat (GEMA) Kanaaldijk (Relatiegesch.)         Evoluon

Carrilion                                                 Atelier Woensestraat             Treksteen (Valkenswaard)

ASML Veldhoven (Gebouw 1 )           Pand Willemstraat                 Eindhovense Golf centrum

Dependance t.o. Bedrijfsschool         Pand Jonge onderzoekers      Philips Reisbureau

Pand HBS Hoogstraat                          Vliegveld Welschap (Philair)

Door de mobiele surveillanten werden voor deze panden en gebouwen, de sluitrondes in de middagdienst en vervolgrondes in de nacht- en weekenddiensten, gelopen.

Deze panden en gebouwen waren voorzien van alarminstallaties waarbij de alarmen op de meldkamer binnenkwamen. Buiten de sluit/vervolgrondes werd er door de mobiele surveillance de alarmopvolging afgewerkt.

Verder waren de mobiele surveillanten inzetbaar bij calamiteiten/incidenten en bij grote poortcontroles op de complexen in Eindhoven, Best en Waalre.

Ook werden mobiele surveillanten ingezet in de ochtenddienst (06.00-14.00 uur) bij het openen van panden zoals Philips Deurne en de USFA Oirschotsedijk waarbij de surveillant rond 08.00 uur werd afgelost door de vaste bezetting van het pand/plant.

Een andere belangrijk taak voor zowel de meldkamer als de mobiele surveillance was de bescherming van de Raad van Bestuur.

Bij het besluit tot het inrichten van een meldkamer en een mobiele surveillance werd er ook besloten tot het nemen van O-B-E maatregelen voor de woonhuizen van de leden van de Raad van Bestuur.

Verder werd direct bij de start van Meldkamer op d.d. 21.12.1972 de woonhuizen van de leden van de Raad van Bestuur in de surveillance genomen.

Waarbij alarmopvolging en observatie tot de controle taken van mobiele surveillance gingen behoren.

De toegepaste O-B-E maatregelen voor de woonhuizen Raad van Bestuur betroffen:

ORGANISATORISCHE MAATREGELEN:

Surveillance en observatie woonhuizen leden van de Raad van Bestuur.

Opstellen van een beveiligingsplan voor de woonhuizen.

Afspraken hoe te handelen bij een directe bedreiging.

Afspraken maken/vastleggen met de lokale politie.

Uitleggen werking alarminstallatie, portofoon en noodroepdrukker.

Uitleg omtrent te nemen route van en naar het werk.

Aan en afmelding bij vertrek/terugkomst woonhuis gedurende langere periode.

Afspraak omtrent gebruik van een CODEWOORD.

Overzicht van namen en adressen van het personeel werkzaam in het woonhuis.

Toegang tot alarminstallatie/groepenkast in woonhuis afsluitbaar maken/houden.

Het beheren van alle sleutels van de woonhuizen dit voor de controle van de woonhuizen bij een alarm tijdens de afwezigheid bewoners.

Surveillance / observatie bewoond woonhuis:

Omgeving woonhuis (straten, paden, parken rondom woonhuis)

Registratie verdachte auto's en personen,

Rapportage ongewenste/verdachte situaties.

Surveillance / observatie onbewoond woonhuis:

Omgeving woonhuis (straten, paden, parken rondom woonhuis)

Controle tuin en het woonhuis. (Openstaande deuren/ramen)

Registratie verdachte auto's en personen,

Rapportage ongewenste/verdachte situatie.

BOUWKUNDIGE MAATREGELEN:

Het plaatsen van een hekwerk rondom het woonhuis,

Het plaatsen van een toegangspoort,

Alle deuren en opengaande ramen voorzien van SKG sloten,

Alle ramen voorzien van slagvrij glas.

Het realiseren van een “Safe Room”:

Inpandige ruimte,

Met een toegangsdeur die bestand voor geweld van buitenaf,

Ruimte voorzien van extra zwaar slot, afsluitbaar van binnenuit.

ELECTRONISCHE MAATREGELEN :

Alarminstallatie , binnen-buiten het woonhuis,

Op afstand bedienbare toegangspoort, (Openen/sluiten vanuit woonhuis/auto)

Plaatsen van een intercominstallatie bij toegangspoort.

Plaatsen van camera's bij de toegangspoort en op strategische plaatsen.

Het plaatsen van buitenverlichting rondom het woonhuis.

Het plaatsen op diverse strategische punten in het woonhuis van noodroepdrukkers.

Inrichten “Safe Room”:

Plaatsen van speciale telefoon.

Plaatsen een portofoon.

Al deze maatregelen in combinatie met een constante surveillance van de woonhuizen van de leden van de Raad van Bestuur, door de mobiele surveillance/meldkamer, hadden als resultaat dat er gedurende een periode van bijna 30 jaar geen noemenswaardige incidenten plaatsvonden.

Dat er een speciale band was ontstaan tussen de bewoners van de woonhuizen enerzijds en mobiele surveillance/meldkamer anderzijds bleek vooral toen T.v.d. Heijden in 2001 de bewoners moest gaan vertellen dat de alarmen van hun woonhuizen niet meer naar de Philips Meldkamer gingen maar naar een particuliere alarmcentrale van Randon en dat de alarmopvolging werd overgedaan naar de mobiele surveillance van Randon.

Zie hiervoor het verhaal van de “Sluiting meldkamer” door T.v.d.Heijden in dit hoofdstuk.

Redactie Website 20-11-2018

Verantwoordelijke managers: G.v.Veen en D. Broos

Verantwoordelijke managers: D. Broos en R. Woudenberg

Verantwoordelijke managers: R. Woudenberg-T. Verhappen-A.v.Veen-H. Keijzer-T. v.d.Heijden

Verantwoordelijke managers; T. v.d. Heijden - R. Mickers

Meldkamer 5: 2005-2009 WAZ

verantwoordelijke manager: L. Ringeling

Deze fotocollage heeft in alle Meldkamers gehangen, en is daarom zeer herkenbaar voor vele collega's

Links en rechts Leo Ringeling met hond, Albert de Vries in uniform Verkeersdienst en Hans v.d.Linden
midden boven met hond en pakwerker.

  • Philips Vliegbedrijf op Vliegbasis Welschap (later Eindhoven Airport)

<- Toegangspas voor Philips Vliegbedrijf ('76-'79)

Jarenlang de vaste beveiligingscrew van het Philips Vliegbedrijf,
Links Frans v. Bruggen, rechts Rene Saat. Foto ter plaatse uit 1988

  • Evoluon
  • Vermeta Geldrop
  • Leo Ringeling bij de ingang van Vermeta Geldrop
  • Geld en waardentransporten met gepantserd Ford busje (bak bovenop het dak is de airco)

- Philips bedrijfsschool
- Philips Ontspannings Centrum (POC)

  • Aandeelhouders vergaderingen in het POC
  • woonhuizen Raad van Bestuur

Verder was de Meldkamer het centrum van alle in Nederland gevestigde complexen
als het ging om calamiteiten (ook buitenland) en bijstand.
Wat hoogtepunten vanuit die jaren;

- 22-23 februari 1980: de bezetting van de lichttoren

- 1974 de bezetting van de Carp (USFA) in Helmond, deze bezetting duurde 30 dagen.
voor meer info klik hier
- De Rode Jeugd, met aanslagen op het Evoluon.Voor meer info klik hier
- Diverse stakingen protestacties in die tijd.

Afbraak en opbouw oude/nieuwe Meldkamer gezien vanuit gebouw OA

Uiteraard kritische ogen tijdens de (ver)bouwing tweede Meldkamer SX...deze van Yp Ketelaar

Gedeelte van het (oude) wagenpark. Witte Escort surveillance wagens, zwarte gepantserde geld/waardetransport
wagen en blauwe VW busjes.
Deur naar de volgende twee deuren. Deze deur gaf ook toegang tot de

kantoren van o.a. Cor van de Broek, Theo van der Heijden en de afdeling
PCS (Peter Gijsberts, Wiel Smeets en VIP chauffeurs).
Ook had de bedrijfsrecherche hier een "geheime kamer"

Van Escort en Golf naar Vitara.

Nadat de Mobile Surveillancedienst vele jaren gebruik had gemaakt van Europese auto’s vond toenmalig hoofd meldkamer en surveillancedienst
Theo van der Heijden het tijd om eens buiten de Europese grenzen te kijken naar meer passend vervoer voor het ruige surveillancewerk.
Op dat moment overigens nog niet zo vanzelfsprekend als nu om een Japanse auto aan te schaffen bij Philips.

Een werkgroep van surveillanten en hondengeleiders werd opgericht om vanuit de praktijkervaringen een goede keuze te maken.
Uiteindelijk viel de keuze op de Suzuki Vitara, een robuuste alleskunner, waarvan er direct vijf werden aangeschaft. Bovendien speciaal ingericht
voor het surveillantenwerk en het veilig vervoer van de diensthonden.

Op bijgaande foto wordt de sleutel van de vijfde Vitara overhandigd aan Theo van der Heijden door Edwin Louwhof van Suzuki,
dit onder toeziend oog van Hans Keijzer toenmalig hoofd CBA.

Op de foto ziet u zittend van links naar rechts Ger Sabel, Nick de Weijer, Chrétien van de Braak, Henk Dijk en Gijs Kuiper.

Hieronder een artikel wat Theo van der Heijden, Hoofd Meldkamer en Surveillancedienst heeft geschreven betreffende de sluiting van de Meldkamer;

Sluiting meldkamer in 2000

Onderdeel van de outsourcing was de afbouw en sluiting van de Philips meldkamer, sinds 1990 in de kelder van gebouw VH gevestigd.De meldkamer was gebouwd volgens de veiligheidseisen van de overheid en geheel zelfvoorzienend bij calamiteiten. PAC 44 was de erkenning en registratie van de meldkamer door de overheid.

De meeste Philips vestigingen in Nederland en veel (oud) directieleden maakten gebruik van de Philips meldkamer. Binnen de regio Eindhoven was de surveillancedienst als verlengstuk van de meldkamer actief voor service en alarmopvolging veelal met diensthonden. Ook particulieren maakten de laatste jaren graag gebruik van de Philips melkamer vanwege kwaliteit en service.

Omdat er nogal wat onrust merkbaar was over de op handen zijnde sluiting van de meldkamer werd een speciale aanpak vereist. Personeel werkte immers veel aan huis en hadden persoonlijke contacten met de VIPs, waaruit het klantenbestand veelal bestond.

Om in dat circuit geen onrust te veroorzaken moest een speciaal plan van aanpak worden gevolgd om de VIP-klanten de sluiting mede te delen. Ze moesten immers van hun vertrouwde Philips meldkamer worden afgekoppeld. De surveillancedienst, welke niet alleen voor alarmopvolging maar ook klusjes met een grote diversiteit voor de betreffende families uitvoerden zou komen te vervallen.

Om de boodschapper ruggensteun te geven werd een speciale werkgroep samengesteld van Philips directieleden. Theo van der Heijden, toenmalig hoofd meldkamer en surveillancedienst ging per week een aantal huisbezoeken afleggen bij de VIPs om de vervelende boodschap te brengen. Hiervan werd direct verslag gelegd bij de werkgroep. Bij akkoord zou de werkgroep en dus de directie onvoorwaardelijk achter de gemaakte afspraken blijven staan. Er was immers een gerede kans dat er een (oud)VIP op zou staan om eerder genomen beslissingen over de sluiting onder druk te zetten.

Uiteindelijk is de sluiting van de Philips meldkamer in 2001 ingezet en zijn alle aansluitingen met alarmopvolging overgezet naar de particuliere beveiligingsbranche.