Opleidingen

Hier zien we Jo de Bruin les geven aan nieuwe collega's. Jo is later hoofd opleidingen geworden, en is een van de
oprichters van de NBOB geworden. Philips verleende hem alle medewerking (stond dus in principe in de wieg van
de NBOB) om een gedegen beveiligingsopleiding te ontwikkelen en als standaard te gebruiken bij examineringen.
Jo heeft veel contacten en overleggen hierover gehad met o.a. KLM, de Mijnen (privaat en publiek), Nederlandse Bank
en zo is de NBOB ontstaan (zie apart kader links).
Waarom? In het begin stonden de Philips beveiligers ingeschaald in een schaal voor ongeschoold personeel. In principe
kon men alleen door bevordering salarisverhoging krijgen. Philips gad Jo de Bruin de eerder gestelde opdracht dit uit te zoeken
(de term workbenching moest nog worden uitgevonden) en handen en voeten te geven. Dit lukte prima via de Bond (NBOB)
te integreren in een opleidingenplan (Vakdiploma NBOB) waardoor eenieder op de slarisschaal kon groeien, mits in het bezit
van een diploma.

Opleidingenwas een aparte Staf afdeling van Bedrijfsbeveiliging Eindhoven. Eind jaren 60, begin  jaren 70 zwaaide
Hr. Remeijer de scepter, later opgevolgd door Piet Uiterdijk en Jan Trompper (in dienst van 1974-1983 als hoofd opleidingen).
Jan was tevens collega van Jos Schenk (chef geuniformeerde dienst Spreiding) en Jo Rosenbaum (chef geuniformeerde dienst Eindhoven)
Henk Sluis versterkte het team.
Later hebben Bob Achilles en Thea Noordzij de opleidingen op zich genomen.

Als beginnend beveiligingsbeambte diende je binnen een jaar je beveiligingsdiploma (NBOB, later UBB, later
minimaal basisdiploma SVPB) en EHBO te behalen. Jo de Bruin heeft nog een zware rol ingespeeld in de oprichting van de NBOB (zie apart hoofdstuk).
Het CCV-B (gevaarlijke stoffen)diploma werd erg op prijs gesteld. Je kon later nog diverse diploma's
behalen.

Hieronder geven we een historisch overzicht van wat er aan diploma's mogelijk was ,(even naar onder doorscrollen) en hebben wat
persoonlijke gegevens van de diploma's gemaskeerd i.v.m. de privacy.

Mocht u nog aanvullend materiaal hebben, ontvangen we dat graag via onze mailbox.

Vaassen 10-1989 Recherchecursus (Groep)chefs.
L-R: R vd Woudenberg, De Boer, Mulder, B.v.Engelen, vd Broek, ?,  A.v.Veen, L. Ringeling, F. Jansen

Management training in Eersel..
Knielend links Chris de Vet sr. knielend rechts Jaap Hogenwoning(Ph. Breda)
Schuin achter Chris met wit vest Piet v.d.Heijden
Staand 2e van Links Jan Trompper.
3e van rechts Herman Brandsma

Cursus leiding geven in Steensel. Herkent u zichzelf? Laat het ons even weten.
Update 05-02-2014

Uiterst Links, Dirk Broos         2e van links Huub Toonen
Uiters rechts, Herman Brandsma
4e van links, Piet Hovenga
2e van rechts Jan Mathijssen
3e van rechts Gerrit Vonk (assistent van Jos Schenk)
4e van rechts, Henk van Buul
7e van rechts Ad Wamelink
9e van rechts collega? uit Groningen
Midden, Ad Wamelink
Gehurkt, Jan Trompper

Midden voor Wim Klerks. Wie zijn de andere heren?

Hieronder enkele diploma's en getuigschriften, en onder aan de pagina nog meer foto's

NBOB  - UBB - SVPB (overige opleidingen doorscrollen naar onder)

Het eerste orgaan wat een gecertificeerde vakopleiding opleidingen op het gebied van beveiligen en bewaken
onderwees en examineerde was het NBOB (Nederlandse Bond voor Onbezoldigde Opsporingsambtenaren en
Bewakingspersoneel, opgericht in 1947. NBOB werd later UBB en weer leter SVPB.
Zie apart hoofdstuk links

Vakdiploma uit 1986 Kaderdiploma uit 1990

Hierboven de uitnodiging voor de cursus "veiligheid en Milieu", met daar boven het (groene) certificaat

VCA diploma

ECABO diploma praktijkopleider beveiliging

P-HBO opleiding Register Security Expert (RSE)

Dit was een opleiding die men na het behalen van het Kaderdiploma bij de

Haagse Hogeschool / DHM Security Management kon volgen

Mooi voorbeeld van een oud EHBO diploma uit 1968, voor en achterkant, uitgegeven door het Oranje Kruis

Officieel EHBO diploma, opleiding door Philips Medische Dienst Eindhoven

Geschiktheidsverklaring man-hond uit 1984 (verplicht voor hondengeleiders)

Uitnodiging voor bovenstande Bomverkenner cursus
(herhalings cursus)

HOGG cursus (Intern Philips) gevaarlijke stoffen uit 1986 CIRCON cursus (in Company training) uit 1991


Philips besteedde ook veel aandacht aan de opleiding van het leidinggevende Kader. Hieronder enkele voorbeelden van
cursussen en opleidingen die bijvoorbeeld een Groepchef moest en kon volgen (nog niet compleet)

Getuigschriften van twee cursussen('85 en '89) welke in Motel Steensel werden gegeven (zie foto's hieronder)

Persoonlijk presenteren

Basiscursus Milieu Technisch beheerder

Begin jaren '80 : Jan Trompper (links) en Henk Sluis (rechts) van de afdeling Opleidingen in gebouw OAR

Cursus leiding geven in Motel Steensel

Sfeerimpressie tijdens een cursus leidinggeven in Motel Steensel voor de collega's uit Drachten.
Groepchef Kootje van Veen staat derde van links, vierde van links Berend Jansen (later gr.chef Groningen en
Windschoten) vijfde van links Jenne Mulder (later gr.chef Hoogeveen).
Verder ook nog de assistenten van Stadskanaal en Windschoten, de aangever van de namen, Jenne Mulder,
weet de namen niet meer. >> Weet u ze? << Zittend L-R : Bob Achilles, Thea Noordzij, Dirk Broos

Vaassen 2015