Historische Tijdlijn update: 21-1-2022 de 3 foto's van de fam. Philips boven deel 2 gezet

In dit hoofdstuk zien jullie een chronologische opbouw van het ontstaan van de Philips Bedrijfsbeveiliging. Vanaf de eerste Philips veldwachter t/m de huidige situatie.

Er komen later nog aanvullingen in de vorm van bijzonderheden en voorvallen waarbij de Philips Bedrijfsbeveiliging al dan niet bij betrokken was (branden, calamiteiten, bijzondere omstandigheden etc.). Mochten jullie nog aanvullingen hebben, graag per mail. Dan passen we de tijdlijn aan.

Omdat het een groot document is, en we graag heldere foto's en artikelen willen publiceren, is het document offline.

Je kan het bekijken voor op onderstaande (blauwe) link te klikken, en in Word te openen (duurt paar seconden)

Deel 1 van 1896 t/m 14 -1941

Historische Tijdslijn van 1896 tm 14 jan. 1941 deel 1.docx

deel 2 van 15-1-1941 tot 2009 (heden)

Historische Tijdlijn van 1941 tot heden versie 19-6-22.docx