Spreiding

Bedrijfsbeveiliging Spreiding " behelste alle complexen buiten groot Eindhoven.
Hieronder een overzicht (geel gearceerd) van welke locaties dat betrof in 1986;

Verder plaatsten we alle " kiek op 1963 " foto's van de Spreiding. Deze foto's werden gemaakt voor het afscheid van
Hr. Jongetjes (oud Chef beveiliging), en hem als fotoalbums aangeboden bij zijn pensionering.

Voorbeeld "kiek op 1963": Amsterdam