Het verhaal van Harry Hogeman

De Nederlandse Seintoestellen Fabriek N.V. te Hilversum. ( werd opgericht in 1918 door 4 marine officieren) er werden toen scheepskompassen gemaakt) In 1947 werd deze fabriek overgenomen door de Philips Gloeilampen fabrieken NV te Eindhoven.

De Bedrijfsbeveiliging van Philips Telecommunicatie Industrie BV te Hilversum heeft 73 jaar bestaan. PTI was een juridisch zelfstandige onderneming, met een eigen verantwoordelijke Directie. Plaatsen van vestiging waren: Hilversum, Huizen (NH), Hoorn, Den Haag en Leeuwarden. Alleen al Hilversum kende 8 beveiligingsposten welke elke dag bemenst moesten worden ( waarvan 2 dubbel posten).

Hier werden telefoniecentrales ontwikkeld en gebouwd.Tevens werden hier Radar en militaire telecommunicatie ontwikkeld en gebouwd. De bedrijfsbeveiliging heeft bestaan van 1921 tot maart 1994. In totaal werkte er 75 personen bij de bedrijfsbeveiliging van de PTI vestigingen.

Harry Hogeman werkte er van augustus 1968 tot maart 1994. In 1993 vierde Harry zijn 25 jarig dienstjubileum bij de bedrijfsbeveiliging van Philips te Hilversum. De opa van Harry werkte bij de NSF ( Nederlandse Seintoestellen Fabriek) met 4 zonen. Een van zijn zonen werkte in de kastenfabriek als polijster van radiokasten. Toen de radiokastenfabriek naar Roermond werd overgeplaatst is mijn vader, de vader van Harry, bij de bedrijfsbeveiliging ingetreden (hij was al inval portier bij de beveiliging). Mijn vader vierde in 1961 zijn 25 jarig dienstjubileum en heeft er in totaal 40 jaar gewerkt.

Hij ging met pensioen in de rang van assistent groep chef bij de bedrijfsbeveiliging.

Toen Harry 9 jaar was fietste deze in het weekend al met zijn vader mee langs de diverse objecten van Philips in Hilversum en droeg altijd de prikklok (2 kg). Toen Harry later zelf bij de bedrijfsbeveiliging in dienst trad wist hij al deze prikkastsleuteltjes precies te vinden. Zijn militaire dienstplicht vervulde Harry bij het Garde Regiment Garde Grenadiers te Arnhem ( pantser infanterie ) als Grenadier der 1e klas. Hij liep bij de vaandelwacht en met Prinsjesdag in Den Haag liep hij voor de Gouden koets uit. Ik begon in augustus 1968 als aspirant bedrijfsbeveiliger en werkte enige jaren samen met mijn vader, deze was dus ook werkzaam bij de bedrijfsbeveiliging .

Ik haalde mijn rijbewijs en het EHBO-diploma en werd beveiligingsbeambte 2e klas, na het behalen van mijn NBOB-diploma 1e klas, Hoofdbeveiliger (hondengeleider), assistent groep chef / wrnd. groep chef ( ik haalde in 1990 het diploma Primaire Bedrijfsrecherche van de Stichting Politie Vormingscentrum te Vaassen). Er is een boek in de handel verschenen en heet "Overschakelen" hierin staat de geschiedenis van Philips' Telecommunicatie Industrie.

Het ontstaan en de teloorgang van PTI ( uitgeverij van Wijland BV) met 252 foto's. Bovenstaande is de geschiedenis van het ontstaan en de teloorgang van de Bedrijfsbeveiliging bij Philips' te Hilversum. Tevens de werkzaamheden van de familie Hogeman bij de Bedrijfsbeveiliging van Philips' te Hilversum.

Met vriendelijke groet,

Harry Hogeman (Ex-assistent groep chef beveiliging van PTI te Hilversum).