De Per 

In dit hoofdstuk geven de krantenartikelen weer, welke door de jaren heen zijn verschenen over de Philips bedrijfsbeveiliging              (- Portiers -Bewaking -Politie -Veldwachters).

Niet altijd even helder, maar tot we (of jullie) een betere versie kunnen vinden willen we het jullie niet onthouden