Hartelijk welkom op de website van Philips Bedrijfsbeveiliging Eindhoven.

Op deze website proberen we met foto's en feitelijkheden een impressie te geven van de afdeling Bedrijfsbeveiliging Eindhoven. Buiten het beeld wat we willen laten zien middels de foto's en andere informatie willen we een indruk geven van de opzet van de Philips Bedrijfsbeveiliging en haar diensten (zie de afzonderlijke hoofdstukken);

Een korps van ruim 600 beveiligers in Nederland,

Tot 1988 strak geregeld vanuit Eindhoven (gebouw OAR)

Afdeling Legitimatiebewijzen die alle legitimatiebewijzen voor heel Nederland vanuit Eindhoven verzorgde

Afdeling verkeersdienst, afhandeling verkeersongevallen, aanrijdingen en verkeersovertredingen.

Afdeling Recherche en Informatiedienst

Een eigen sleuteldienst (slotenmakers, sloten, sleutels, magazijn) voor heel nederland

Beveiliging door inzet van gecertificeerde Politiehonden

Inzet van speciale voertuigen zoals gepantserde directiewagens en geld en waarde transport voertuigen waren in eigen     beheer, alsmede de opleiding hiervoor VIP beveiliging

Verder wordt op deze website duidelijk hoeveel Philips Bedrijfsbeveiliging deed aan vorming van haar personeel. Middels diploma's en certificaten ziet u dat door allerlei opleidingen en trainingen het personeel werd opgeleid om tot een hoog beveiligingsniveau te komen.

Voor de bedrijfstak “Beveiliging” is Philips van groot belang geweest. Hierbij enkele voorbeelden:

Bewaking van terreinen en gebouwen:

In 1899 werd de eerste “portier” bij Philips aangesteld waardoor Philips een van de eerste bedrijven werd die haar gebouwen en terreinen beveiligde door het inzetten van een “portier”. Zie hiervoor hoofdstuk “ Het begin van ons korps ”. Voor haar beveiligingsactiviteiten had Philips de eerste uitgegeven vergunning (BD 1) van Nederland.

Professionalisering van de beveiligingstak:

In de 40er jaren gaf Philips Personeelszaken de opdracht aan de directie van de Philips Beveiliging voor het onderzoeken betreffende haalbaarheid voor het opzetten van een vakbond voor beveiligings- personeel. Door de directie van Philips Beveiliging kreeg de Hr. De Bruin de opdracht tot het onderzoeken betreffende haalbaarheid van een vakbond. Door hem werden diverse grote bedrijven benaderd zoals Shell - DSM enz. voor het opzetten van een vakbond voor beveiligingspersoneel. Door deze inzet ontstond er in 1947 een vakbond NBOB (ook wel genoemd het "Bondje van De Bruin", waarna dit later werd overgenomen door de Unie BLHP)

Vanuit deze vakbond werden zaken geregeld zoals ploegentoeslag en vakantiedagen maar werd ook de opleiding voor beveiligingspersoneel tot stand gebracht. Belangrijk hierbij is dat de vakbond de bedrijfstak “beveiliging” zichzelf een norm oplegde. Hierbij werd de beveiliger verplicht zijn beveiligingsdiploma te halen. Alle huidige opleidingen in de beveiligingsbranche vinden hier hun oorsprong.

Technisch ontwikkeling beveiligingsmiddelen:

In de 60er jaren werd door de directie van de Philips Beveiliging (H.H. Schultze en H.C. van Wijk) in samenwerking met Technische Bedrijven van Philips allerlei zaken ontwikkeld die in 2014 nog steeds actueel zijn.

Voorbeelden hiervan zijn:

Rolpoorten,

Op afstand bedienbare rolpoorten d.m.v. Camera's en PCA's.

Toegangscontrolesystemen, zie voor verdere voorbeelden het hoofdstuk “apparatuur”.

In de 70er jaren werd de ontwikkeling van beveiligingsmiddelen als activiteit overgenomen door IE (Industrial Electronics in     gebouw TQ op Strijp 2)

Deze activiteit kwam bij Philips in Breda terecht waarna, in de 90er jaren, deze activiteit verkocht werd aan een bedrijf uit     Breda “Bosch”.

Rond 2002 kwam “Bosch” vanuit Breda naar Strijp 1, aldaar kwam Bosch terecht in gebouw SX. (De locatie van de tweede     meldkamer van 1978-1988)

Informatiebeveiliging:

In de 70er jaren werd er vanuit Philips Beveiliging zaken omtrent “informatiebeveiliging” ter hand genomen. Door de Hr. Strasek werd “informatiebeveiliging” ingebed in de organisatie Deze inbedding verliep d.m.v. instructie/uitleg aan secretaresses/directies. Enkele voorbeelden

Classificatie (geheim-vertrouwelijk-uitsluitend voor intern gebruik) van poststukken

Afscherming van informatie op diskettes/floppy's (informatiedragers) door gebruik van datasafes en diskettes-safes.

Afsluitbare papierbakken en het vernietigen (versnipperen) van deze informatie

Meldkamer (zie verder het hoofdstuk "Philips Meldkamers")

De meldkamer werd begin 70er jaren opricht door een verandering van het dreigingsbeeld. Door protestacties van de Rode Jeugd, aanslag op het Evoluon, een ontdekte bom bij een gebouw aan de Cederlaan en een bij Philipscommissaris Bavinck gevonden staafbom onder zijn auto ontstond de behoefte aan een 24 uurs bezet meldingsbureau (voor meer informatie zie hoofdstuk "Meldkamers").

Door de raad van bestuur werd de opdracht een meldingsbureau op te zetten voor de hele wereld. Zo ontstond het centraal meldings bureau (CMB) en ging op 21 december 1972 van start.

De afdeling Bedrijfsbeveiliging Eindhoven is vanaf 1.1.2009 ophouden te bestaan, dit na bijna 110 jaar.

Vanaf dat moment zijn alle security activiteiten overgenomen door een particuliere beveiligingsdienst.

In de naaste omgeving van Eindhoven, te weten de plants Philips Best en ook het verder weg gelegen Drachten, zijn nog enkele Philips Bedrijfsbeveiligers in dienst (in Philips uniform). Dit in samenwerking met een particuliere Beveiligingsdienst.

Als voormalig Safety & Securitymanager van de High Tech Campus Eindhoven had ik de beschikking over het nog overgebleven archief. Voor mij was het belangrijk om deze informatie ter beschikking te stellen aan iedereen die hiervoor belangstelling heeft.

Om dit te bewerkstelligen heb ik samen met Peter Gijsberts het idee ontwikkeld om al deze informatie op een website te zetten.

Natuurlijk staan wij open voor aanvullingen en suggesties, deze kunt u via de webmail aan ons toesturen.

Vriendelijke groet,

Leo Ringeling, Peter Gijsberts en Henri Kessels