Hieronder een aantal verhalen van oud collega's. Wil u ook uw eigen verhaal online? mail het aan ons door!


Het verhaal van …..Henri Kessels

Na mijn dienstverband bij de Beveiliging Koninklijke Luchtmacht heb ik bij Philips gesolliciteerd. Het was toen 1985. Ik moest allerlei testen maken en vervolgens op gesprek bij de toenmalige personeelsfunctionaris, Thea Noortzij. Zij vertelde dat ik per 01-12-1985 kon beginnen op het Natuurkundig Laboratorium. Op dat moment vond ik dat niet erg fijn omdat ik hoopte op een plaatsje bij Philips Nederland op de Boschdijk omdat dat veel dichter bij mijn woning was, maar vol goede moed vertrok ik naar Waalre.

Ik werd door Louis Weekers, Groepschef Beveiliging, ingedeeld in een groep (ik dacht 4 maar ben niet meer zeker) waarin o.a. Jo Panken, Coos Biemans. Ton Alers, Hub Dormans en Harrie Loonen zaten. Zij moesten mij inleren en dat werd een zware kluif. Door de registratie van alle personeelsleden van het Natlab (meer hierover in hoofdstuk Complexen Eindhoven – Natlab)

Als je eenmaal was ingeleerd was het fijn werken op het lab. De dag schoot heel goed op omdat je de hele tijd bezig was met administratie. Op het lab werken hele slimme mensen. Het heet niet voor niets de slimste km2 ter wereld. Blijft echter wel vreemd dat als je er 2 fietspompen neerzet met opschrift “alleen voor voorbanden” en “alleen voor achterbanden” er mensen zijn die de andere pomp pakken. Een ander voorbeeld is van iemand die zijn fietsband moest plakken en er maar niet in slaagde om het plakkertje op de band te plakken. Hij haalde het plakkertje er telkens te snel af. Hij vroeg toen of ik op zijn fiets wilde letten zodat hij in het gebouw waar hij werkte 2 componentenlijm kom gaan halen want de solution die wij hadden was niet goed meer. Uiteindelijk is hij na enkele uren te voet met zijn fiets aan de hand naar huis gelopen.

Eerst was ik niet blij dat ik naar Waalre moest, maar bij de grote reorganisatie van Beveiliging werd het personeel van het lab gespaard omdat de directie van het lab dit op dat moment niet toestond. Ik ontsprong de dans en was daar wel erg blij mee.

Langzaam maar zeker begon op het lab ook het een en ander te veranderen. Het personeel kreeg een draagbadge waarmee werktijdregistratie werd gedaan. Dit hield in dat Beveiliging meer tijd kreeg om andere dingen te doen. Toen op zeker moment het hoofdkantoor van Philips aan de Boschdijk naar Amsterdam verhuisde werd door de hoofddirectie bekend gemaakt dat op de plaats van het Nat.Lab. de huidige High Tech Campus zou komen. Later is deze naam gewijzigd in High Tech Campus Eindhoven. Er werden erg veel gebouwen bijgebouwd en als beveiliging kregen we te maken met een overgang van complexbeveiliging naar gebouwbeveiliging. Ons oude lab werd voor iedereen toegankelijk.

Deze periode was heel uitdagend. Er werd een heel nieuw badgesysteem ontwikkeld en in die tijd moest ook elk personeelslid en vaste gastmedewerker opnieuw gefotografeerd worden en voorzien van een nieuwe badge. Om dit allemaal goed te laten verlopen is door Ploon van Kraaijeveld, fa.Tyco, aardig wat tijd besteed aan het gebruiksklaar maken van dit systeem. Hierna heb ik maanden in een fotocabine bij de hoofdingang van de Campus gezeten om deze nieuwe badges te maken.

Inmiddels was ook de nieuwe meldkamer op de Campus operationeel. Alles ingericht door Erik van Boven en Erik Reijnders van fa. Tyco. Erg fijn met deze mensen samengewerkt. Als nu iemand op een bepaalde locatie binnen moest zijn hoefde je daar de deur niet meer voor uit. Elke gesloten ruimte kon aan je badgeprofiel worden toegevoegd, mits de ruimte eigenaar hiervoor akkoord gaf.
Omdat niet iedereen bij beveiliging goed met dit systeem kon omgaan duurde het soms lang voordat iemand toegang tot een ruimte kreeg. Hiervoor werd een oplossing gemaakt. Een aantal programmeurs is een lange tijd bezig geweest om dit proces te automatiseren. Uiteindelijk kon iemand een verzoek doen voor toegang tot een ruimte waarna dit verzoek bij de ruimte eigenaar terechtkwam. Hij kon dan aangeven dat hij akkoord was en vervolgens werd het basisprofiel aangepast met de ruimte waarvoor akkoord was gegeven. Beveiliging speelde in het hele proces geen rol meer.

In 2007 kwam dan toch voor het beveiligingspersoneel van de Campus het bericht dat de eigen bedrijfsbeveiliging niet meer nodig was. Ondanks toezeggingen van de directie van het Nat.Lab. dat alle beveiligers die werkzaam waren ten tijde van de overgang naar de High Tech Campus tot aan hun pensioen in dienst van Philips zou kunnen blijven werken moesten we toch vertrekken. Om het allemaal nog erger te maken moest het Philips personeel solliciteren bij fa. Trigion om op de Campus te kunnen blijven werken. Dit was voor mij, en de meeste anderen, niet bespreekbaar en ben meteen gaan solliciteren. Ik ging uit dienst bij Philips en ben als kwaliteitscontroleur bij een parketfabrikant gaan werken. Ik heb dit maar een half jaar gedaan omdat ik er niet aan kon wennen dat alles op uur en tijd dient te gebeuren. Ik bedoel dan 10 uur koffie tot 10.15, lunch van 12.30 tot 13.00 enz. Nadat ik dit een half jaar had gedaan zijn we als vrienden uit elkaar gegaan en werd ik werkeloos. Dit heeft zo’n 2 maanden geduurd en toen zag ik een vacature voor een beveiliger bij de Rabobank. Ik heb gesolliciteerd en ben aangenomen. Dat was in 2009 en werk daar nog altijd met veel plezier weer in de Beveiliging.

Enkele namen wil ik zeker nog vermelden omdat ik met deze mensen erg fijn heb samengewerkt en omdat ik met enkele van hen nog steeds contact heb en af en toe een Chinese lunch nuttig.

Leo Ringeling – Dave Lockwood – Jo Panken – Ger Sanders – Rini Snoeren – Martie van der Kallen – Jan van de Waardenburg – Bert Pepels – Ton Alers – Gerrit Kregting – Jan van den Boom – Nic de Weijer – Coos Biemans.

Ook personeel van Trigion waar ik fijn mee heb samengewerkt wil ik vermelden zonder het idee te hebben dat ik alle namen nog weet zoals:
Frans van den Dungen – Harry Aarts – Jos Koeken – Frans van Noorwegen (G4S dacht ik) en nog vele anderen die ik in bijna 25 jaar Philips voorbij heb zien komen.

Het verhaal van Hans Keijzer

Het is nu eind december 2014, we hebben zojuist de koudste nacht van dit jaar achter de rug en nu schijnt de zon volop.
Eindelijk, na een heel lange tijd het nakomen van een belofte om een verhaal te schrijven over “mijn tijd bij Philips” voor mij uitgeschoven te hebben, heb ik achter de pc de pen ter hand genomen:

Toen ik op 1 december 1988, oeps dat is alweer 26 jaar geleden, bij Philips in dienst kwam was dat in de functie van Manager van het Bureau Oost-Europa en China van het Foreign Relations Office, een stafafdeling van Philips International B.V. De wereld was toen nog verdeeld in machtsblokken en er werd ook langs die lijnen, lekker duidelijk en herkenbaar, gedacht als het ging om het beschermen van de belangen van Philips en haar medewerkers in de breedste zin van het woord. Mijn verantwoordelijkheid was het onderkennen en tegengaan van industriële spionage binnen Philips, alsmede het miniseren van de risico’s van
sabotage en politiek activistische- dan wel terroristische activiteiten tegen het Philips concern en/of haar medewerkers. Het Foreign Relations Office was een kleine Stafafdeling die een directe lijn had met de Philips top en deze belanghebbenden informeerde en adviseerde m.b.t. security aangelegenheden.

In de loop van 1989 tekende zich binnen het veld van beveiligingsactiviteiten van- en binnen Philips een verandering af. De twee organisaties, Bedrijfsbeveiliging Nederland en Foreign Relations Office, die tot dan in een soort vreedzame coëxistentie naast elkaar bestonden, werden per 1 januari 1990 samengevoegd. Het feit dat in november 1989 De Muur gevallen was en de ontwikkelingen in Oost- Europa zorgden ook voor een verandering in het “vijand denken”. Dat denken verschoof meer van militaire naar economische dreiging. En die dreiging kwam niet alleen meer “uit het oosten”.

Binnen het nieuw gevormde expertise centrum dat de naam “Philips Security Office” had gekregen had ik nu de functie van Manager Intelligence and Security Analyses. Mijn portefeuille bevatte naast de al eerder genoemde taken ook meer expliciet de beveiliging van het Philips personeel (expats en reizigers) en de Philips VIP’s tegen kidnapping, afpersing en andere terroristische- of criminele acties.

Eigenlijk was PSO in die tijd heel modern en klaar voor de toekomst. De aandacht voor security op het gebied van automatisering en het steeds meer gaan werken op- en met een computer werd binnen PSO ondergebracht bij deskundigen op het gebied van informatiebeveiliging. Toegangscontrolesystemen, fysieke en digitale,
werden ingevoerd. Audits op het gebied van security management in de breedste zin van het woord werden nationaal en internationaal uitgevoerd. En daarnaast was er ook een afdeling die zich bezighield met het doen van onderzoeken wanneer zich een geval van fraude of een ander crimineel vergrijp binnen Philips had voorgedaan. Philips was in dat opzicht ook een afspiegeling van de maatschappij. Er gebeurde wel eens wat.

Al heel snel kreeg het pro-actieve security denken steeds meer aandacht binnen PSO. Het expertise centrum begon beleid te ontwikkelen om bij alle Philips medewerkers, van hoog tot laag, security-bewustzijn te creëren en hen te motiveren om aandacht te besteden aan de mogelijke beveiligingsrisico’s. Het was, meestal na een audit, een plezier om nationaal en internationaal lezingen te geven en trainingen te verzorgen en om Philips medewerkers tot het inzicht te laten komen dat er naast hun “day-to-day-business” ook nog andere zaken speelden die hun aandacht vroegen. Het moet gezegd dat de echte, de praktijkvoorbeelden van binnen Philips de mensen wel aan het denken zetten.
In de loop der tijden waren dergelijke voorlichtende security-sessies steeds drukker bezocht en soms verzuchtte een leidinggevende wel eens dat hij of zij jaloers was op de opkomst bij zo’n lezing.

Het was een integrale security aanpak die PSO binnen het concern trachtte in te voeren. Hiervoor werden binnen Nederland de lokale Security Risk Managers en buiten ons land de National Security Managers getraind en, wanneer dat nodig was, bijvoorbeeld in het geval van een incident, door PSO ondersteund.

Het was voor mijzelf ook een interessante en uitdagende tijd en manier van werken. Het bracht veel voldoening en de successen die geboekt werden ( waar ik niet op in mag en zal gaan) versterkten het gevoel dat ‘we” op de goede weg waren.

De contacten die ik nationaal en internationaal had, met medewerkers van organisaties, instellingen en andere multinationals, “vogels van diverse pluimage”, waren leerzaam en plezierig. De samenwerking was uitstekend en leidde tot succes op diverse gebieden.

Naast mijn bovengenoemde werkzaamheden kreeg ik er medio 1995 nog een verantwoordelijkheid bij. Ik kreeg de algehele leiding van de afdeling CBA (Centrale Beveiligingsactiviteiten), waaronder de Meldkamer van Philips ook ressorteerde. Een leerzame, maar ook korte periode. Immers, per 1 april 1997 ging deze afdeling, CBA, over van PSO naar de Directie Vastgoed Beheer en Diensten.

In 1997 veranderde er ook voor PSO heel veel. Outsourcing en inkrimpen, kostenbesparing en “terug naar de kerntaken” waren de reden waarom van menig gewaardeerde medewerker afscheid genomen werd. Op 28 februari 1998 had ik mijn laatste “werkdag” bij Philips.

Ik glimlach als ik aan de ruim negen jaar bij het bedrijf terugdenk. Ik heb er veel ervaring opgedaan die ik later ten volle heb benut. Ervaring op het gebied van creatief en innoverend met security omgaan en in praktijk brengen, maar ook ervaring in het omgaan met mensen. De al eerder genoemde vogels van diverse pluimage, buiten, maar ook, soms erg dichtbij, binnen het bedrijf.

Per saldo blijft het gevoel dat ik er beter van geworden ben. Ik hoop dat Philips hetzelfde kan zeggen.

De zon is alweer onder. Het gaat vriezen vannacht. Dat gebeurt vaak in deze tijd van het jaar, eind december 2014.

Hans Keijzer


Het verhaal van  Harry Hogeman

De Nederlandse Seintoestellen Fabriek N.V. te Hilversum.

( werd opgericht in 1918 door 4 marine officieren) er werden toen scheepskompassen gemaakt)

In 1947 werd deze fabriek overgenomen door de Philips Gloeilampen fabrieken NV te Eindhoven.

De Bedrijfsbeveiliging van Philips Telecommunicatie Industrie BV te Hilversum heeft 73 jaar bestaan.

PTI was een juridisch zelfstandige onderneming, met een eigen verantwoordelijke Directie.

Plaatsen van vestiging waren: Hilversum, Huizen (NH), Hoorn, Den Haag en Leeuwarden.
Alleen al Hilversum kende 8 beveiligingsposten welke elke dag bemenst moesten worden ( waarvan 2 dubbel posten).

Hier werden telefoniecentrales ontwikkeld en gebouwd.Tevens werden hier Radar en militaire telecommunicatie ontwikkeld en gebouwd.

 De bedrijfsbeveiliging heeft bestaan van 1921 tot maart 1994.

In totaal werkte er 75 personen bij de bedrijfsbeveiliging van de PTI vestigingen.

Harry Hogeman werkte er van augustus 1968 tot maart 1994. In 1993 vierde Harry zijn 25 jarig dienstjubileum bij de bedrijfsbeveiliging van Philips te Hilversum. De opa van Harry werkte bij de NSF ( Nederlandse Seintoestellen Fabriek) met 4 zonen. Een van zijn zonen werkte in de kastenfabriek als polijster van radiokasten.

Toen de radiokastenfabriek naar Roermond werd overgeplaatst is mijn vader, de vader van Harry, bij de bedrijfsbeveiliging ingetreden (hij was al inval portier bij de beveiliging). Mijn vader vierde in 1961 zijn 25 jarig dienstjubileum en heeft er in totaal 40 jaar gewerkt.

Hij ging met pensioen in de rang van assistent groep chef bij de bedrijfsbeveiliging.

Toen Harry 9 jaar was fietste deze in het weekend al met zijn vader mee langs de diverse objecten van Philips in Hilversum en droeg altijd de prikklok (2 kg). Toen Harry later zelf bij de bedrijfsbeveiliging in dienst trad wist hij al deze prikkastsleuteltjes precies te vinden.

Zijn militaire dienstplicht vervulde Harry bij het Garde Regiment Garde Grenadiers te Arnhem ( pantser infanterie ) als Grenadier der 1e klas. Hij liep bij de vaandelwacht en met Prinsjesdag in Den Haag liep hij voor de Gouden koets uit.

Ik begon in augustus 1968 als aspirant bedrijfsbeveiliger en werkte enige jaren samen met mijn vader, deze was dus ook werkzaam bij de bedrijfsbeveiliging .

Ik haalde mijn rijbewijs en het EHBO-diploma en werd beveiligingsbeambte 2e klas, na het behalen van mijn NBOB-diploma 1e klas, Hoofdbeveiliger (hondengeleider),  assistent groep chef / wrnd. groep chef ( ik haalde in 1990 het diploma Primaire Bedrijfsrecherche van de Stichting Politie Vormingscentrum te Vaassen).   Er is een boek in de handel verschenen en heet "Overschakelen" hierin staat de geschiedenis van Philips' Telecommunicatie Industrie.

Het ontstaan en de teloorgang  van PTI ( uitgeverij van Wijland BV) met 252 foto's. Bovenstaande is de geschiedenis van het ontstaan en de teloorgang van de Bedrijfsbeveiliging bij Philips' te Hilversum. Tevens de werkzaamheden van de familie Hogeman bij de Bedrijfsbeveiliging van Philips' te Hilversum.

 Met vriendelijke groet,

 Harry Hogeman (Ex-assistent groep chef beveiliging van PTI te Hilversum).


Het verhaal van... Roel van Woudenberg

Ik ben in 1968 bij de afdeling Philips Bedrijfsbeveiliging gekomen. Eerste complex was Emmasingel  (Gr Chef  Piet.van Veen) maar na enkele maanden werd ik overgeplaatst naar  complex Strijp 1 ( Gr Chef Gerrit van Veen)

Onze taken waren hoofdzakelijk  Poortdiensten encontroles lopen.  Vaak 2x voor elk gebouw in de nacht en weekend diensten van priksleutel naar priksleutel

Op de grote complexen in Eindhoven zaten Groepschefs en drie ass Groepschefs. In de begin periode had ik het niet naar mijn zin. Ik vond het eerst een eentonige functie

Het veranderde 1969/70 toen Eindhoven en ook Philips last kreeg van de Rode Jeugd.  De dienstauto van Hoofdcommissaris  Odekerken werd met een explosie totaal vernield en onder de auto van Hr. Bavink, Directeur Philips SocialeZaken werd een staafbom (IED) gevonden. Mr. Stoffel kreeg van de Raad van Bestuur Jhr. van Riemsdijk, opdracht om een berichtenkantoor in te richten.

Het werd een kamer in de oude medisch/dokterspost aan de Glaslaan. Er kwamen opdrachten om alle spreidings gebouwen in groot Eindhoven vanuit het berichtenkantoor later CMB (Centrale Meldkamer Bewaking) alsmede woonhuizen van Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen in de controle te nemen.

Als surveillant werd ik op deze post ingedeeld en heb daar van 1969 tot 1976 dienst gedaan o.l.v. Gr. Chef G. van Veen. Dit werk had voor mij meer inhoud.

Eerst de actie groep Rode Jeugd, dreiging met explosieven;  Evoluon, gebouw OBO en bommeldingen. Tweede groep vredes activisten o.l.v. Kees Koning (oud leger aalmoezenier) en Marieke Moors.  Zij vernielde allerlei zaken zoals afrasteringen en bekladden muren, vaak de USFA op de Oirschotsedijk en Philips Vliegdienst. Derde bezetting USFA Helmond en later de Lichttoren. Vierde groep zuid Molukkers  die vaak dreigde met ontvoeringen van Philips VIP’s

Dit leidde tot allerlei automatiseringen t.b.v. onze taken, en overal werd ik vaak door Mr Stoffel erbij betrokken.

Niet te geloven en heel onverwachts werd ik ik 1976 overgeplaatst naar complex Beatrix o.l.v. Gr. Chef Trudo van de Mortel. Mijn inzet verminderde heel sterk en zocht binnen Philips naar een andere functie Gr. Chef Gerrit van Veen bleef op Strijp 1 en Dirk Broos kreeg de leiding op de Meldkamer.

Mei 1976 ik had dienst aan de poort Lodewijkstraat samen met Theo Janssen van complex Beatrix, en onverwacht reed Heer HC van Wijk de poort binnen en er volgde een algemeen gesprek in de loge. Enige tijd later werd mij medegedeeld dat ik per 01-01-1977 ass Gr.Chef op complex Strijp 2/3 zou worden  o.l.v. Kees Kruisdijk. Ik was totaal verrast.

Mijn opstelling veranderde positief en samen met Kees Kruisdijk, Piet Lammers en Chris de Vet heb ik heel goed mogen en kunnen samenwerken. Na een Groepschef vergadering in juli 1977 kwam Kees Kruisdijk met een opdracht dat ik me om 14.00 uur bij Heer HC van Wijk op OAR moest melden. Verder meldde hij me dat er over mij klachten waren. Van geen kwaad bewust, heb ik mij daar gemeld.  Op dat kantoor zaten heren HC van Wijk,             Jo Rosebaum en Piet Uitterdijk.  Nog steeds begreep ik niet wat er fout was gegaan. (drie man sterk) Het  bekende normale gesprek werd door HC van Wijk gevoerd en plotseling vertelde hij me dat ik per 01-01-1978  Gr. Chef op de meldkamer zou worden. Precies wat ik wilde, maar er waren nog enige problemen met mijn jaarinkomen  Door het afbouwen van de ploegentoeslag zou ik minder salaris krijgen en meer verantwoordelijkheid.

Na enige overleg kreeg ik de mededeling dat het salaris niet minder zou zijn. Van 01-01-1978  t/m 01-07-1994 was ik belast met de dagelijkse leiding van het CMB en D. Broos werd assistent van Hr J. Rosenbaum

Geleidelijk veranderde de werkzaamheden voor de afdeling Bedrijfsbeveilging

Er veranderde steeds nieuwe dingen ik noem er een paar;

·        Beveiligen van aandeelhouders vergaderingen  in de POC/Jubileumhal

·        Beveiligen van Zuid Nederlandse beurs in Jubileum Hal

·        Beveiligen van VIP vergaderingen in huize de Laak en hotel Cocagne

·        Beveiligen van Centurion vergaderingen Huize Groenendaal  en in de Ruwenberg

·        Beveiligen van allerlei festiviteiten op het landgoederen de Wielewaal, Gagelhof  alsmede bij de overige woonhuizen

·        Beveiligen van PSV voetbal

·        Eerste bom verkenners  en bedieningen röntgenappaat

·        Eenvoudige recherche werkzaamheden

·        Cursussen defensief autorijden

·        Bezuinigingen vanuit Centurion

·        Overname van de portiers  IAK,OA,HBS, Willemstraat, Wilhelminaplein. Pensioenfonds en POC

·        Overname van (VIP)chauffeurs en personenauto’s afdeling Vervoer en Garage

·        Waarde transporten en  voorverkeningen

·        Dienstauto’s en diensthonden

 Ook het werk op de Meldkamer werd uitgebreid, zoals o.a;

·        Overnamen van de Telefooncentrale buiten de kantoor tijden (binnenlands/buitenland)

·        Telefonisch via crypto apparatuur bereikbaar(voorbeeld de ontvoering van Philips Directeur El  Salvador)

·        De typemachines verdween en allerlei verschillende computersystemen werden geïnstalleerd

·        Geleidelijke overname van signaleringen van verschillende Philips complexen met bij behorende procedures

·        Verzorgen van allerlei oproepdiensten zoals doktersdiensten tel 34800, oproep van Ambulance GG-GD, Brandweer etc.

·        Storingsmonteurs en levering van producten  bijv. Gasfabriek, Medische voorzieningen via Philips Nederland t.b.v ziekenhuizen

·        Auto verzekeren in weekenden voor IAK

·        Schade problemen woonhuizen via firma Groenen in Veldhoven 

Van Gr. Chef werd ik 1990 bevorderd als afdelingschef en in 1993 als hoofd van het CBA

Kortom een mooie, boeiende periode en vooral de goede positieve collega’s zodat we samen de klus konden aanpakken. Tot slot moest de Meldkamer verhuizen van Gebouw  SX-p naar gebouw VH-s en is deze ingericht volgens de voorschriften Wet op de Weerkorpsen

En ben ik 01-07-1994 met pensioen gegaan.

Groeten   R. van Woudenberg


Het verhaal van...Rene Schupp

Hieronder het verhaal van René Schupp, van 1973 t/m 1995 in dienst van Philips Bedrijfsbeveiliging. Laatstelijk als Hoofd Bedrijfsbeveiliging / Chef Facilitaire Diensten bij Pope Venlo (dochter Philips).We moedigen oud collega's aan eenzelfde verhaal te doen als René..

 René Schupp in 2013

 Inleiding
Philips Bedrijfsbeveiliging; korps met enorme traditie. Decentralisatie; helaas het begin van het einde. Verantwoordelijkheden gelegd bij locale directies; beveiliging vaak het sluitstuk op de begroting. In beginsel uitbreiding of verleggen van taken. Dit kwam primaire beveiliging niet ten goede; was echter een kwestie van overleven. Uiteindelijk werden afdelingen opgeheven en als zodanig ingekocht. Regio Eindhoven wist langer stand te houden dan de spreiding; echter ook voor hen viel uiteindelijk het doek.Ter lering en vermaakDoel van mijn verhaal is vorm geven aan gedachten en gevoelens. Maar ook orde scheppen in veelvoud notities die in de loop der tijd verzameld zijn. In principe geschreven voor mijzelf; als anderen hier plezier aan beleven of lering trekken doet mij dat enorm veel deugd.Allen zijn we min of meer acteurs in het theater van ons leven. De afloop van het stuk wordt beïnvloed hoe we onze rol spelen. De mens die we worden, de mate waarin en waarop we groeien, ons ontwikkelen en de confrontatie aangaan met de uitdagingen in ons leven.
Naarmate we in de loop der jaren ouder en rijper worden, krijgen we intenser voeling met de echte waarden in ons leven. Het verleden wordt steeds groter; de toekomst steeds kleiner. De scheidslijn tussen zijn en niet zijn is filterdun.
Ik besef dat ik mij kwetsbaar opstel; echter beginnen bij jezelf is de grootste rijkdom. Emoties; glimlach en traan zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Echter uiteindelijk is alles relatief. Een haar op je hoofd is weinig;  een haar in de soep is veel…

Rode, zwarte, zilveren draad.
Innerlijk zelf; kiemend zaad.
Ontmoetingen met jezelf.
Openstellen; het komt vanzelf.

Beschouwend ervaren.
Hoe het bootje is gevaren.
Ervaringen om te leren.
‘To Be, or not To Be,’ waarderen!

Elk vogeltje zingt zijn lied.
Noord tot Zuid; in elk gebied.
Oost tot West; klinkende muziek.
Zoekende mens, o zó Uniek!

Arbeidsverleden
Philips maakt een wezenlijk deel uit van mijn arbeidsverleden. Wat mijn loopbaan betreft; de mooiste tijd van mijn leven. Studiebereidheid en flexibele instelling; de basis voor de klim op de maatschappelijke ladder. Echter voor het zover kwam; de nodige voorgeschiedenis.Aanvankelijk werkzaam in de mijnbouw (Limburg). Door grote gas- en olievondsten werden de mijnen overbodig en vond er geleidelijk aan sluiting plaats van de mijnzetels. Ruim 60.000 mensen kwamen op straat te staan. Voor ouderen met vele dienstjaren een bittere pil; echter jongeren hebben tijdig het zware en ongezonde werk kunnen ontvluchten. Limburg had geen of weinig vervangende werkgelegenheid. Elders was de vraag naar personeel groot. Wervingscampagnes door Hoogovens IJmuiden; Aluminium Delfzijl; Dupont Rozenburg en Vlissingen; Enka Breda of Philips Eindhoven. Daarnaast pendelbussen naar Born (autofabriek) en Melick (Rockwool). Maar ook naar overige industrieën (mijnen) in België of Duitsland. Noodzakelijke omscholingen en verhuizingen werden een feit.In het ruime aanbod viel mijn keuze op Enka-Breda; bedrijf van synthetische garens met ruim 1700 werknemers. Een zeer modern bedrijf met goede sociale voorzieningen; industrietak in het grote AKZO-concern. Aldaar werkzaam als operator in de productie en lid van de bedrijfsbrandweer. Helaas ontstond er na een aantal jaren overcapaciteit en grote teloorgang in de vezelindustrie.Raad van Bestuur (AKZO) kondigde aan voornemens te zijn om de vestiging in Breda; maar ook overige vestigingen in Nederland en Duitsland te sluiten. Voor vakbonden, ondernemingsraad en personeel een moeilijk te verteren zaak. Enka-Breda had in betreffend jaar (1971) een netto winst van 30 miljoen gulden. Geschiedenis werd geschreven; de eerste georganiseerde bedrijfsbezetting in Nederland.Tijdens de onzekere ontwikkelingen bij Enka-Breda hadden enkelen reeds gebruik gemaakt van een (voorlopige) regeling sociaal plan. De vakbonden waren hierop tegen; zij wilden voorkomen dat vertrek van werknemers bevorderd zou worden en het bedrijf zich als zodanig zelf zou sluiten.Nadat de Raad van Bestuur had besloten om het structuurplan in te trekken, werden collectieve regelingen niet meer toegepast. Uiteraard stond het ieder vrij om al dan niet te vertrekken. In het streven naar enige zekerheid bleef ik op zoek naar een passende baan.

Sollicitatie
In eerste instantie had ik gesolliciteerd had bij de politie in Amsterdam. De landelijke norm van aanname leeftijd bedroeg 25 jaar; de grote steden hadden een marge tot 28 jaar. Helaas bleek mijn leeftijd van 33 jaar deze norm ruim te overschrijden; jammer….In het dagblad ´De Stem´ las ik een advertentie van Philips Bedrijfsbeveiliging. In een restaurant in Breda werd door ´Philips Centrale Personeelsdiensten ´ een algemene voorlichting gehouden. De personeelschef was vriendelijk en gecharmeerd van mijn cv. In het gesprek bleek dat wij een aantal raakvlakken hadden; hij was eveneens oud commando. Groene Baret bleek de rode draad in ons bestaan; formaliteiten werden geregeld.Opleiding
Op 1 november 1973, trad ik in dienst van Philips Bedrijfsbeveiliging. Korte tijd later kon ik aan de noodzakelijke opleiding beginnen. Tijdens een stage van zes weken had ik een vaste mentor; met raad en daad stond hij mij terzijde. Een dag per week had ik met overige aspiranten een volle dag studiebegeleiding; overige verplichte vakken werden in mijn vrije tijd bestudeerd. Al met al zou een en ander ruim een jaar in beslag nemen. Het viel niet mee om mij al de wetten en voorschriften eigen te maken. Maar dat was nu eenmaal de voorwaarde.In afwachting van definitieve huisvesting werd ik met een aantal aspiranten ondergebracht in zogeheten vrijgezellen tehuis ´Ons Thuis´. Intussen draaide ik de diensten bij Philips volgens dienstrooster; uiteraard de vrije dagen bij het gezin. Gedurende die periode verbleven Claire en kinderen in Kerkrade; schoonmoeder vond het erg prettig om dochter en kleinkinderen zo dicht bij haar te hebben.Verhuizing
Gezinshereniging; na zes maanden weekend huwelijk kregen wij een nieuwe woning toegewezen. Gelukkig voor het gezin; echter voor familie in Kerkrade was het feit moeilijk te dragen. Met de kinderen was voornamelijk ´Limburgs´ gesproken; voor hen was de nieuwe situatie eveneens een moeilijke stap. Wij kregen een mooie eengezinswoning.

Bedrijfsbeveiliging
Philips Bedrijfsbeveiliging bestond uit Geüniformeerde Dienst, Staf- en ondersteunende diensten met een personeelsbestand van ruim 760 medewerkers. Bestaande uit eigen directie, staffunctionarissen, personeeldienst, recherche- en inlichtingen, verkeersdienst, centrale meldkamer, mobiele surveillance, hondenbrigade, opleidingen en overige ondersteuning. Geüniformeerden deden dienst op een achttal grote complexen in Eindhoven en omgeving. Eveneens belast met de beveiliging van alle complexen of vestigingen van Philips in Nederland.

Centrale Meldkamer
Specifieke taken voor centrale meldkamer; landelijke alarmcentrale. Mobiele surveillance; controle en toezicht van vrijstaande- en speciale objecten. VIP-beveiliging en waardetransporten. Vraagbaken voor de wereldwijde Philips Organisatie.Organisatie en Personeel
Het was een professionele organisatie. Veel leden waren afkomstig van Politie of Marechaussee. Maar ook vaak met overige beveiliging of militaire achtergronden. Daarnaast ook aangetrokken via bedrijfsleven of overige overheidsdiensten. Zo ook een grote groep oud mijnwerkers die via de Europese Gemeenschap Kolen en Staal (EGKS) omscholing hadden ondergaan. Uiteindelijk hoorde ik in later stadium ook hierbij, zij het op privé initiatief.Diensthonden
Zowel in Eindhoven als de rest van Nederland lagen een aantal complexen in een landelijke omgeving. Om die reden werd er ook gewerkt met ruim 60 diensthonden. Uiteraard werd de kwaliteit op peil gehouden door regelmatig trainen van diensthonden en geleiders. Om een en ander te stimuleren vonden er ook jaarlijks landelijke kampioenschappen plaats. Hiertoe werd uit het landelijk arsenaal van diensthonden en geleiders een voorselectie gehouden. Uiteindelijk kwamen tien koppels in aanmerking voor deelname.
Ondanks het feit dat ik bij de tussenstanden met diensthond ´Marco´, geruime tijd had voorgestaan, werd de wedstrijd in het voordeel van een ander koppel beslist. Hulde en proficiat. Het was in ieder geval een hele eer om deelnemer te zijn.
Toezicht en controle
Duizenden medewerkers en bezoekers passeerden dagelijks de poorten. Zo ook vrouwelijk schoon; we kwamen ogen te kort. In de zomer kregen wij vaker plagende opmerkingen te horen zoals: "Mooie baan hebben jullie, mooi weer, mooie dames kijken en hiervoor ook nog worden betaald."Echter in de winter keken ze ons meewarig aan: "O wat zielig." Hieruit blijkt dat elk voordeel ook weer een nadeel heeft...!
Surveillances
Deze werden gehouden in de avond, maar ook in de nacht- en weekend diensten. Allerlei aspecten met betrekking tot voorschriften en veiligheid hadden de aandacht. Onderdeel hierin was een signaalfunctie naar verantwoordelijke functionarissen of instanties. Uiteraard conform vastgelegde procedures. De hoofdtaak bestond uit: ´Het voorkomen van schade, of reeds ontstane schade beperken.´ Deze periode heb ik prettig ervaren; immers een groot verschil met de mijnbouw, waar men van het daglicht verstoken was. Eveneens samengewerkt met leuke collegae; echter bij promoties: ´Roerde de Trom.´

Rangen
Men begon als Aspirant; na enkele maanden praktijk bevorderd tot Surveillant 2de klas. Na behalen van het verplichte vakdiploma vond bevordering plaats tot Surveillant 1ste klas. Vervolgens na zes jaar praktijkervaring en flexibele instelling, maar ook studiebereidheid, bevordering tot Hoofdsurveillant.Kaderfuncties
In principe als er een vacature beschikbaar was en men middels een sollicitatieprocedure, hiervoor geschikt werd geacht. Uiteraard was de nodige praktijkervaring, positieve instelling, maar ook ´Kadertrainingen´een randvoorwaarde. In- en externe trainingen werden gevolgd, maar ook rollenspellen ondergaan; vaak met specifiek opgeleide acteurs. Onderstaand mijn persoonlijke loopbaan:

Nederlandse Philips BedrijvenEindhoven
01-11-1973 t/m 31-12-1973 Aspirant Beveiliger
01-01-1974 t/m 31-12-1974 Surveillant 2de klas
01-01-1975 t/m 31-12-1981 Surveillant 1ste klas
01-01-1982 t/m 31-12-1982 Hoofdsurveillant / Diensthondengeleider
01-01-1983 t/m 30-04-1985 Assistent Groepschef Beveiliging

Nederlandse Philips Bedrijven Almelo / Enschede
01-05-1985 t/m 22-03-1987 Groepschef Beveiliging

Nederlandse Philips Bedrijven Deurne
23-07-1987 t/m 31-07-1988 Groepschef Beveiliging; combinatie Venlo (30/70%)

Pope Cable and Wire Venlo
23-07-1987 t/m 31-07-1988 Groepschef Beveiliging; combinatie Deurne (70/30%)
01-08-1987 t/m 30-06-1992 Groepschef Beveiliging
01-07-1992 t/m 04-07-1995 Hoofd Beveiliging / Chef Facilitaire Diensten


Reorganisaties
Philips Multinational: personeelbestand wereldwijd 360.000; waarvan in Nederland 90.000 medewerkers. Aanvankelijk groeide de bomen tot in de hemel, echter de winstmarges werden steeds kleiner. Onder leiding van´Jan Timmer´vond´Operatie Centurion´plaats. De stelling was´Back to the Basic.´ Meerdere saneringen volgden; het uiteindelijk personeelsbestand in Nederland kromp naar amper 25.000 werknemers.Decentralisaties
De totale beveiliging van ´Philips´ in Nederland viel onder directe verantwoordelijkheid van ´Raad van Bestuur.´ De organisatie hiervan was in beginsel neergelegd bij ´Philips Security Office ´ in Eindhoven. Als zodanig vond centrale aansturing plaats, evenzo werd beleid, kwaliteit en kwantiteit bepaald. Centrale stafdiensten waren reeds jaar en dag gehuisvest in een elektronisch beveiligd huurpand. Het was opvallend wit geschilderd en in de volksmond ook wel het ´Vaticaan´. Uiteraard werden overheadkosten in manuren doorberekend en min of meer aan lokale directies opgelegd. Decentralisatie van verantwoordelijkheden was het begin van het einde.

Pope Venlo
Pope was een volledig dochterbedrijf van Philips, de geschiedenis had hier aan bijgedragen. Frederic Pope kwam uit Engeland; vertrok in 1889 naar Venlo en stichtte met behulp van de Venlose koopmansfamilie Goossens, een van de eerste gloeilampenfabrieken van Nederland. De familie Goossens verschaft Pope het kapitaal om de fabriek op te richten. Vervolgens werden andere gloeilampenfabrieken in Nederland opgericht, zoals Philips in Eindhoven.Al in 1904 nam Philips het bedrijf over. Sinds de overname door Philips werden bij Pope ook andere producten geproduceerd in de fabriek. Pope mocht nog wel als dochter van Philips, gloeilampen vervaardigen onder eigen merknaam. In 1927 begon de fabriek ook met het produceren van draad en kabels. In 1995 werd Pope Cable & Wire door Philips verkocht aan het Amerikaanse bedrijf Belden Wire & Cable. Zij vestigde in Venlo het Europese hoofdkantoor van het bedrijf.In de veelvoud aan saneringen moesten directies ´eigen keuzes´ maken over de mate en kwaliteit van beveiliging. Helaas bleek beveiligen vaak het ´sluitstuk´op de begroting te zijn; taakverschuivingen vonden plaats met geleidelijk inkrimping van personeel of gehele opheffing.

In principe vond beveiliging van Pope plaats door ´Philips Bedrijfsbeveiliging´, ondanks het feit dat de dochter Pope ouder was dan het moederbedrijf Philips. Bedrijfsprocessen, inbraak en brandveiligheid waren gekoppeld aan de ´Alarmcentrale´ van Pope. In een wisselend rooster 24 uur bemand, afwerking van procedures. In samenwerkingsverband met Philips Deurne werd over en weer personeel uitgewisseld.
Voor Pope Venlo betekende decentralisatie het ontkoppeling van eerdere samenwerking met Philips Deurne. Daarnaast uitbreiding van facilitaire taken. Accenten kwamen te liggen op: algemene beveiliging, receptie en telefooncentrale, beheer van centraal archief en repro, distributie van post, EHBO organisatie. De lasten die hierdoor op de schouders werden gelegd, tilden erg zwaar.
Uiteraard kwam ik hier niet aan voorbij. Afdelingen werden opgeheven en facilitaire taken werden als zodanig ingekocht. Op 4 juli 1995 vertrok ik met een gouden handdruk en individuele vertrekregeling. Begrijpelijk; maar zeer pijnlijk…!!!Tenslotte
Bedrijfssluitingen of reorganisatie zijn orde van de dag. Helaas enkele malen persoonlijk ondervonden; het station is inmiddels gepasseerd. Desondanks groot begrip voor allen die in het zelfde schuitje zitten of deze maatregelen (nog) moeten ondergaan. Leef uiteraard met hen mee.
Door bezuinigingen en reorganisaties in organisaties of instellingen heeft de maatschappij grote behoefte aan vrijwilligers in allerlei sectoren. Kennis, ervaring en tijd beschikbaar stellen aan de gemeenschap; niet alleen nuttig voor anderen, maar ook zeer verrijkend voor jezelf... Vrijwilliger
Slachtofferhulp Nederland; Parkbeheerder Schinveld; Secretaris Venloos Operette Gezelschap;
Secretaris Kerkbestuur; Voorzitter Vereniging van Eigenaren;  Adviseur Vereniging van Eigenaren. Anno 2012 de fase bereikt:  "Enough is Enough."

Vriendelijke groet;

René Schupp