Spreiding

"Bedrijfsbeveiliging Spreiding" behelste alle complexen buiten groot Eindhoven.
Hieronder een overzicht (geel gearceerd) van welke locaties dat betrof in 1986;


Een voorbeeld van wat er zoal omging in de spreding ziet u hieronder in enkele pagina's van het jaarverslag 1987.
Hieruit bleek dat de sterkte per 31 december 1987,  287 medewerkers betrof.
Verder plaatsten we alle "kiek op 1963" foto's van de Spreiding. Deze foto's werden gemaakt voor het afscheid van
Hr. Jongetjes (oud Chef beveiliging), en hem als fotoalbums aangeboden bij zijn pensionering.

Voorbeeld "kiek op 1963": Amsterdam