noot redactie Philips Bedrijfsbeveiliging website:

Op 15 oktober 2022 is in het Eindhovens Dagblad een artikel verschenen (zie onder dit verhaal) over de Rode Jeugd uit de 60-70 er jaren. Bij dit artikel zijn zowel de Gemeente Politie Eindhoven (H. Raven) als de Philips Bedrijfsbeveiliging (L. Ringeling) betrokken.

Aanleiding was de staafbom die op 17oktber 2022 precies 50 jaar geleden onder de auto van Hr. Bavinck werd gevonden en onschadelijk gemaakt. Naar aanleiding van dit artikel vond de redactie van deze website van belang om met alle informatie die voorhanden is, uit te leggen hoe het een en ander is verlopen. E.e.a. is verkregen via een ex-PSO medewerker en open source bronnen.

Philips versus Rode Jeugd

De Rode Jeugd is echter geen verzinsel, deze groep die ontstond in Amsterdam heeft gedurende 7 jaar (1966-1973) werkelijk bestaan.

De Eindhovense vleugel van deze actiegroep gold als meest extreme die in een paar jaar van vreedzaam protest naar gewelddadig verzet, compleet met bommen en molotovcocktails overging. In eerste instantie voerde de Rode Jeugd acties op thema’s die voor jongeren relevant waren zoals jeugdloon en woningnood.

Het tumult boven de rivieren bereikte ook Eindhoven.

Twee jeugdvrienden uit de Kruidenbuurt, Henk Wubben en Theo Reniers trokken naar Amsterdam om zich te laten scholen en om een paar tikken uit te delen aan de politie. Op 30 augustus 1968 richtte Henk Wubben en Theo Reniers de Eindhovense vleugel van de Rode Jeugd op. In hetzelfde jaar kregen Wubben en Reniers gezelschap van drie nieuwe kernleden, Evert van de Berg, Lucien van Hoesel en Theo Engelen. 1968 was een woelig jaar in Parijs wilden studenten inspraak aan hun universiteiten, in Berlijn stak de Baader-Meinhof groep warenhuizen in brand, in Amsterdam werden huizen gekraakt en waren er protestactie tegen de Vietnamoorlog.

In vergelijking met Amsterdam, Parijs en Berlijn was “Company Town” Eindhoven een oase van rust.

Kunstenaar en Volksbond uitbater Ad Snijders noemde Eindhoven dan ook een “Schapenstad”. De hegemonie van Philips en Katholieke Volkspartij (KVP) hadden gezorgd voor een politiek vacuüm. Dit vacuüm kon opgevuld worden door een fanatieke jongerenbeweging als de Rode Jeugd. De Rode Jeugd had in Philips een dankbaar doelwit als symbool van het globale kapitalisme. Eind jaren zestig werd de Rode Jeugd een vertrouwd onderdeel in het Eindhovense straatbeeld.

Aanvankelijk wisselde de Rode Jeugd de sport van het “agentje pesten” af met solidariteitsacties.

Op 22 februari 1969 leidde de Rode Jeugd een protestmars naar het 18 septemberplein, in het kader van de actie “Philips-Griekenland” dit om te onderstrepen dat Philips collaboreerde met een fascistisch regime. Er werd door Henk Wubben een hakenkruiskrans bij het standbeeld van Anton Philips gelegd.

In de pers verschenen al snel berichten dat leden van Philips beveiligingsorganisatie (recherche) samen optrokken met de politie en zich bemoeiden zich met de ordehandhaving waarbij men op een gegeven moment koos voor de harde aanpak.

Volgens de kranten berichten hielden 3 leden van de Philips recherche de demonstratie in de gaten. Toen men zich schuldig wilde maken aan vandalisme aan het beeld van Anton Philips beschermden ze dit. Er zou door hen zijn geslagen volgens de Rode Jeugd. Enkele hondengeleiders van de Politie, die zich schuil hielden in een wachthokje van de buschauffeurs, stelden hun honden op de demonstranten. De Philips recherche was niet geuniformeerd, maar wel herkend als leden van de Philips recherche dienst. Het blijft ondanks hoor- en wederhoor onduidelijk wie wat gedaan zou hebben. De Politie heeft in ieder geval geen assistentie gevraagd aan Philips, en Philips verklaarde dat de rechercheurs niet in dienst waren.

Voor de Rode Jeugd bleek de reactie van de politie en Philips tijdens de protestmars “Philips-Griekenland’ een keerpunt, in pamfletten had de beweging al regelmatig harde taal gebezigd maar vanaf het incident op 22-2-1969 werd de beweging gewelddadiger. Op 8 april 1969 werd een molotovcocktail tegen de ambtswoning van burgemeester Witte gegooid. Op 18 september 1969 negeerde de leden van de Rode Jeugd een samenscholingsverbod bij de opening van het nieuwe stadhuis.

Op 25 mei 1970 ontplofte tijdens een raadsvergadering een rookbom in het stadhuis. In de nacht van 29 -30 juni 1970 werd een molotovcocktail, in de Tongelrese Bloemfonteinstraat, naar de woning van politieagent Piet Snijders geworpen. In de nacht van 22-23 juli 1971 brandde de Mercedes van hoofdcommissaris Odekerken uit door een staafbom. Op 27 november 1971, op een congres in Amsterdam aan de Amsterdamse Rozengracht, ontstond een definitieve breuk tussen het landelijk bestuur van de Rode Jeugd met de afdeling Eindhoven van de Rode Jeugd.

In 1972, het jaar van het bloedbad tijdens de Olympische spelen in München, werden in Eindhoven maar liefst zeventig valse bommeldingen gedaan. Buiten deze valse bommeldingen werden er ook daadwerkelijk bommen geplaatst, bij voornamelijk Philips vestigingen, die ook afgingen. Op 24 februari 1972 ontplofte er een staafbom bij het Evoluon. Op 23 april 1972 vonden er bomaanslagen plaats op vestigingen van Philips in Baarn, Hilversum en Rotterdam. Op 9 juni 1972 werd door een oplettende conciërge van Philips een staafbom ontdekt bij gebouw OBO van Philips. Op 17 oktober 1972 werd onder de auto van Philips-commissaris Bavinck een staafbom gevonden die door de Politie (Hr. H. Raven) onschadelijk werd gemaakt met een welgemikt karabijn schot.

Gezien dit sterk veranderende dreigingsbeeld, waarbij niet alleen het bedrijf Philips het doelwit meer was maar ook de leden van de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen van Philips en andere Philips topmensen werd door de toenmalig President van Philips, de Hr. Van Riemsdijk, de opdracht gegeven aan de directie de Philips Beveiligingsdienst om een meldkamer en mobiele surveillancedienst in te richten.

Op donderdag 21.12.1972 ging de meldkamer en mobiele surveillance van start , onder leiding van de HH. D. Broos en G. van Veen.

Hierbij werden direct alle woonhuizen van de leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van Philips onder surveillance gesteld. Verder werden alle woonhuizen van de directie van Philips zowel bouwkundig (sloten-ramen-hekken-poorten) als elektronisch (Alarm-Camera-Intercom-Saferoom) beveiligd.

Deze meldkamer (met vergunning) is van 1972 tot 2001 voor alle leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen het middelpunt geweest voor de beveiliging van deze VIPS.

Redactie Website 15 oktober

Artikel uit het Eindhovens Dagblad van 15-10-2022;

Hieronder een krantenbericht een dag na het gebeuren (het tweede deel is heel lang en smal, en niet te lezen. Daarom onder dit artikel een download in .PDF):

Artikel uit Eindhovens Dagblad van 15-10-2022:

Document Binnenlandse Veiligheids Dienst (BVD) uit 1977 met verwijzing naar de Rode Jeugd

Artikel "De BVD in de Koude Oorlog" door Dick Engelen met verwijzing naar de Rode Jeugd

Referenties open source document


Master scriptie van H.A.J. Klinkvis

NCTV document uit 2018 met verwijzing naar de Rode Jeugd