Portiersjongens.

De portiersjongens zijn een periode ( 1931 - 1963 ) een onderdeel geweest van de Philips beveiligingsdienst.

Een dusdanig onderdeel dat het zeker een plaats verdient op onze website.

Voor dit hoofdstuk zijn door mij twee bronnen geraadpleegd teweten de stukken geschreven door Hr.Bruin en Ben van Engelen voormalige portiersjongen.

In de stukken van de Hr.de Bruin ( hoofdstuk 3 “het begin”) maakt hij melding van een onderdeel van de Philips beveiligingsdienst zijnde de “portiersjongens” vanaf 1931.

Hij geeft hierbij aan dat in deze periode er sprake was van 2 portiersjongens per poort.

Verder geeft hij aan dat deze jongens tussen de 14 en 18 jaar waren, gekleed in een bruin uniform met een rij knopen en pet.

De werkzaamheden in deze periode waren gericht op twee zaken teweten:

- het begeleiden van bezoekers,

- aanwezigheidscontrole,

Voor verdere informatie omtrent de werkzaamheden rondom de aanwezigheidsregistratie zie hiervoor hoofdstuk 3 van het hoofdstuk “het begin”.

Voor verdere informatie omtrent de werkwijze van de portiersjongens heb ik gesproken met Ben van Engelen, voormalig hoofdbeveiliging van Pope in Venlo en van Philips in Best, die van 12.8.1957 (14 jaar) tot hij in 1961 in militaire dienst ging als portiersjongen heeft gewerkt bij Philips.

Hij vertelde mij dat de portiersjongens vooral aan de hoofdpoorten dienst deden en zich vooral bezig hielden met:

- uitgifte van sleutels,

- openen van deuren,

- het registreren van Personeel dat te laat kwam,

- het voorzien van koffie aan de poorten,

- en het afwerken allerlei voorkomende werkzaamheden.

Deze portiersjongens waren minimaal 14 jaar als ze in dienst kwamen en bleven tot ze in militaire dienst gingen als portiersjongens werkzaam.

Bij terugkomst uit militaire dienst werden deze portiersjongens opgeleid tot portier bij Philips.

Het blijkt dat tot 1963 de “portiersjongens” hebben bestaan.

De laatste portiersjongen was Jan Boersma die later als politieagent in Eindhoven heeft gewerkt.

Enkele namen van voormalige “portiersjongens”:

Gerrit Vermeulen, Toon en Gerard Fransen, Gerard Heumen, Willie Lindens, Theo Baken, Waterschoot en Knapen.

Als afsluiting van dit hoofdstuk is het van belang teweten dat deze “portiersjongens” niet werden opgeleid dat er pas sprake was van opleiding als zij werden ingezet als portier bij Philips.

Redactie websitejuni 2020