Meldkamer 5: 2005-2009 Gebouw WAZ

Verantwoordelijke manager: Leo Ringeling
Meldkamer 5 was gesitueerd in gebouw WAZ. Links Hans van der Linden, rechts Michel Jansen