Philips Meldkamers

Oorsprong PHILIPS MELDKAMERS(voor foto's naar beneden scrollen)

Door een verandering van het dreigingsbeeld eind 60er, begin 70er jaren door onder andere acties van de Rode Jeugd zoals de bestorming van het standbeeld van Dr. A.Philips, voor het station Eindhoven, bomaanslag op het Evoluon, een ontdekte bom bij een gebouw aan de Cederlaan en een bij Philips-commissaris Bavinck gevonden staafbom onder zijn auto.

Na overleg met de Raad van Bestuur en de Directie van Philips Bedrijfsbeveiliging Nederland waaruit bleek dat de acties vooral gericht waren tegen multinationals, zowel tegen de eigendommen als gebouwen en goederen als tegen de bestuurders van deze multinationals werd besloten tot het zo snel mogelijk inrichten van:

Centraal Meldbureau (CMB) meldkamer,

Mobiele Surveillance dienst,

Maatregelen ter bescherming van de Raad van Bestuur.  

Dat de eerste meldkamer er snel moest komen, bleek uit de volgende feiten :

De eerste meldkamer ging op 21 december 1972 van start, deze startdatum bleek een donderdag te zijn. ( midden in de week )

De eerst maanden van deze meldkamer leek niet op een meldkamer maar was een ruimte, ingericht met een grote tafel met daarop een bandrecorder (voor opnemen binnenkomende telefoon- gesprekken) en diverse telefoons.

Het Centraal Meldings Bureau, de meldkamer.

In alle procedures omtrent calamiteiten werden directeuren en plantmanagers van alle vestigingen in Nederland en de gehele wereld verplicht om calamiteiten te melden aan het Centraal Meldings Bureau in Eindhoven.

Via de meldkamer werd de Raad van Bestuur direct geïnformeerd.

De Mobiele Surveillance.

Begin 70er jaren had Philips buiten de grote complexen behoefte aan bedrijfsruimtes.

Philips huurde in en rondom Eindhoven vele panden en gebouwen, hierbij een overzicht :

PSV Stadion                                         Natlab Geldrop                           Vermeta Geldrop

Philips Ontspannings Centrum        De Karpen (Helmond)               USFA Schouwbroekseweg

Jubileum Hal                                        De Putter ( BHV opleiding )       Eindhoven druk (OAG)

Philips lagere school                          Medische dienst Cederlaan      IAK (Tramstraat)  

Philips Bibliotheek                              Vertaalbureau (Vestdijk)           DELA gebouw (Design)

Philips bedrijfsschool (OA)                Ten Hage (Vestdijk)                   Manuela Therapie Eindhoven

AIB architecten bureau (OAN)          Bomansplaats Eindhoven        Timmerwerkplaats (Heezerweg)

Wilhelminaplein (Arbeids testen )     USFA Oirschotsedijk                Medische Dienst W.C.Woensel

Turnhoutlaan (Vidiwal)                        Hallen Lighting (Son)                Hallen Lighting (Nuenen)

Drukkerij Tongelresestraat (GEMA) Kanaaldijk (Relatiegesch.)         Evoluon

Carrilion                                                 Atelier Woensestraat             Treksteen (Valkenswaard)

ASML Veldhoven (Gebouw 1 )           Pand Willemstraat                 Eindhovense Golf centrum

Dependance t.o. Bedrijfsschool         Pand Jonge onderzoekers      Philips Reisbureau

Pand HBS Hoogstraat                          Vliegveld Welschap (Philair)

Door de mobiele surveillanten werden voor deze panden en gebouwen, de sluitrondes in de middagdienst en vervolgrondes in de nacht- en weekenddiensten, gelopen.

Deze panden en gebouwen waren voorzien van alarminstallaties waarbij de alarmen op de meldkamer binnenkwamen. Buiten de sluit/vervolgrondes werd er door de mobiele surveillance de alarmopvolging afgewerkt.

Verder waren de mobiele surveillanten inzetbaar bij calamiteiten/incidenten en bij grote poortcontroles op de complexen in Eindhoven, Best en Waalre.

Ook werden mobiele surveillanten ingezet in de ochtenddienst (06.00-14.00 uur) bij het openen van panden zoals Philips Deurne en de USFA Oirschotsedijk waarbij de surveillant rond 08.00 uur werd afgelost door de vaste bezetting van het pand/plant.


Een andere belangrijk taak voor zowel de meldkamer als de mobiele surveillance was de bescherming van de Raad van Bestuur.

Bij het besluit tot het inrichten van een meldkamer en een mobiele surveillance werd er ook besloten tot het nemen van O-B-E maatregelen voor de woonhuizen van de leden van de Raad van Bestuur.

Verder werd direct bij de start van Meldkamer op d.d. 21.12.1972 de woonhuizen van de leden van de Raad van Bestuur in de surveillance genomen.

Waarbij alarmopvolging en observatie tot de controle taken van mobiele surveillance gingen behoren.

De toegepaste O-B-E maatregelen voor de woonhuizen Raad van Bestuur betroffen:

ORGANISATORISCHE MAATREGELEN:

Surveillance en observatie woonhuizen leden van de Raad van Bestuur.

Opstellen van een beveiligingsplan voor de woonhuizen.

Afspraken hoe te handelen bij een directe bedreiging.

Afspraken maken/vastleggen met de lokale politie.

Uitleggen werking alarminstallatie, portofoon en noodroepdrukker.

Uitleg omtrent te nemen route van en naar het werk.

Aan en afmelding bij vertrek/terugkomst woonhuis gedurende langere periode.

Afspraak omtrent gebruik van een CODEWOORD.

Overzicht van namen en adressen van het personeel werkzaam in het woonhuis.

Toegang tot alarminstallatie/groepenkast in woonhuis afsluitbaar maken/houden.

Het beheren van alle sleutels van de woonhuizen dit voor de controle van de woonhuizen bij een alarm tijdens de afwezigheid bewoners.


Surveillance / observatie bewoond woonhuis:

Omgeving woonhuis (straten, paden, parken rondom woonhuis)

Registratie verdachte auto's en personen,

Rapportage ongewenste/verdachte situaties.


Surveillance / observatie onbewoond woonhuis:

Omgeving woonhuis (straten, paden, parken rondom woonhuis)

Controle tuin en het woonhuis. (Openstaande deuren/ramen)

Registratie verdachte auto's en personen,

Rapportage ongewenste/verdachte situatie.


BOUWKUNDIGE MAATREGELEN:

Het plaatsen van een hekwerk rondom het woonhuis,

Het plaatsen van een toegangspoort,

Alle deuren en opengaande ramen voorzien van SKG sloten,

Alle ramen voorzien van slagvrij glas.

Het realiseren van een “Safe Room”:

Inpandige ruimte,

Met een toegangsdeur die bestand voor geweld van buitenaf,

Ruimte voorzien van extra zwaar slot, afsluitbaar van binnenuit.


ELECTRONISCHE MAATREGELEN :

Alarminstallatie , binnen-buiten het woonhuis,

Op afstand bedienbare toegangspoort, (Openen/sluiten vanuit woonhuis/auto)

Plaatsen van een intercominstallatie bij toegangspoort.

Plaatsen van camera's bij de toegangspoort en op strategische plaatsen.

Het plaatsen van buitenverlichting rondom het woonhuis.

Het plaatsen op diverse strategische punten in het woonhuis van noodroepdrukkers.

Inrichten “Safe Room”:

Plaatsen van speciale telefoon.

Plaatsen een portofoon.


Al deze maatregelen in combinatie met een constante surveillance van de woonhuizen van de leden van de Raad van Bestuur, door de mobiele surveillance/meldkamer, hadden als resultaat dat er gedurende een periode van bijna 30 jaar geen noemenswaardige incidenten plaatsvonden.

Dat er een speciale band was ontstaan tussen de bewoners van de woonhuizen enerzijds en mobiele surveillance/meldkamer anderzijds bleek vooral toen T.v.d. Heijden in 2001 de bewoners moest gaan vertellen dat de alarmen van hun woonhuizen niet meer naar de Philips Meldkamer gingen maar naar een particuliere alarmcentrale van Randon en dat de alarmopvolging werd overgedaan naar de mobiele surveillance van Randon.

Zie hiervoor het verhaal van de “Sluiting meldkamer” door T.v.d.Heijden in dit hoofdstuk.


Redactie Website 25-10-2018

Meldkamer 1: 1972-1978 Glaslaan
Verantwoordelijke managers: G.v.Veen en D. Broos

Meldkamer 2: 1978-1991 SX-p

Verantwoordelijke managers: D. Broos en R. Woudenberg

Meldkamer 3: 1991-2001 VH-s

Verantwoordelijke managers: R. Woudenberg-T. Verhappen-A.v.Veen-H. Keijzer-T. v.d.Heijden

Meldkamer 4: 2001-2005 VS/VH-s

Verantwoordelijke managers; T. v.d. Heijden - R. Mickers

Meldkamer 5: 2005-2009 WAZ

verantwoordelijke manager: L. Ringeling

Deze fotocollage heeft in alle Meldkamers gehangen, en is daarom zeer herkenbaar voor vele collega's

Links en rechts Leo Ringeling met hond, Albert de Vries in uniform Verkeersdienst en Hans v.d.Linden
midden boven met hond en pakwerker.

  • Philips Vliegbedrijf op Vliegbasis Welschap (later Eindhoven Airport)<- Toegangspas voor Philips Vliegbedrijf ('76-'79)


Jarenlang de vaste beveiligingscrew van het Philips Vliegbedrijf,
Links Frans v. Bruggen, rechts Rene Saat. Foto ter plaatse uit 1988

  • Evoluon  • Vermeta Geldrop
  • Leo Ringeling bij de ingang van Vermeta Geldrop


  • Geld en waardentransporten met gepantserd Ford busje (bak bovenop het dak is de airco)- Philips bedrijfsschool
- Philips Ontspannings Centrum (POC)

  • Aandeelhouders vergaderingen in het POC

  • woonhuizen Raad van Bestuur


Verder was de Meldkamer het centrum van alle in Nederland gevestigde complexen
als het ging om calamiteiten (ook buitenland) en bijstand.
Wat hoogtepunten vanuit die jaren;

- 24 februari 1980: de bezetting van de lichttoren
klik op foto voor reportage

- 1974 de bezetting van de Carp (USFA) in Helmond, deze bezetting duurde 30 dagen.
voor meer info klik hier
- De Rode Jeugd, met aanslagen op het Evoluon.Voor meer info klik hier

- Diverse stakingen protestacties in die tijd.

Afbraak en opbouw oude/nieuwe Meldkamer gezien vanuit gebouw OA


Uiteraard kritische ogen tijdens de (ver)bouwing tweede Meldkamer SX...deze van Yp Ketelaar


Gedeelte van het (oude) wagenpark. Witte Escort surveillance wagens, zwarte gepantserde geld/waardetransport
wagen en blauwe VW busjes.

Deur naar de volgende twee deuren. Deze deur gaf ook toegang tot de
kantoren van o.a. Cor van de Broek, Theo van der Heijden en de afdeling
PCS (Peter Gijsberts, Wiel Smeets en VIP chauffeurs).
Ook had de bedrijfsrecherche hier een "geheime kamer"Van Escort en Golf naar Vitara.

Nadat de Mobile Surveillancedienst vele jaren gebruik had gemaakt van Europese auto’s vond toenmalig hoofd meldkamer en surveillancedienst
Theo van der Heijden het tijd om eens buiten de Europese grenzen te kijken naar meer passend vervoer voor het ruige surveillancewerk.
Op dat moment overigens nog niet zo vanzelfsprekend als nu om een Japanse auto aan te schaffen bij Philips.

Een werkgroep van surveillanten en hondengeleiders werd opgericht om vanuit de praktijkervaringen een goede keuze te maken.
Uiteindelijk viel de keuze op de Suzuki Vitara, een robuuste alleskunner, waarvan er direct vijf werden aangeschaft. Bovendien speciaal ingericht
voor het surveillantenwerk en het veilig vervoer van de diensthonden.

Op bijgaande foto wordt de sleutel van de vijfde Vitara overhandigd aan Theo van der Heijden door Edwin Louwhof van Suzuki,
dit onder toeziend oog van Hans Keijzer toenmalig hoofd CBA.

Op de foto ziet u zittend van links naar rechts Ger Sabel, Nick de Weijer, Chrétien van de Braak, Henk Dijk en Gijs Kuiper.


Hieronder een artikel wat Theo van der Heijden, Hoofd Meldkamer en Surveillancedienst heeft geschreven betreffende de sluiting van de Meldkamer;

Sluiting meldkamer in 2000

Onderdeel van de outsourcing was de afbouw en sluiting van de Philips meldkamer, sinds 1990 in de kelder van gebouw VH gevestigd.De meldkamer was gebouwd volgens de veiligheidseisen van de overheid en geheel zelfvoorzienend bij calamiteiten. PAC 44 was de erkenning en registratie van de meldkamer door de overheid.

De meeste Philips vestigingen in Nederland en veel (oud) directieleden maakten gebruik van de Philips meldkamer. Binnen de regio Eindhoven was de surveillancedienst als verlengstuk van de meldkamer actief voor service en alarmopvolging veelal met diensthonden.   Ook particulieren maakten de laatste jaren graag gebruik van de Philips melkamer vanwege kwaliteit en service.

Omdat er nogal wat onrust merkbaar was over de op handen zijnde sluiting van de meldkamer werd een speciale aanpak vereist. Personeel werkte immers veel aan huis en hadden persoonlijke contacten met de VIPs, waaruit het klantenbestand veelal bestond.

Om in dat circuit geen onrust te veroorzaken moest een speciaal plan van aanpak worden gevolgd om de VIP-klanten de sluiting mede te delen. Ze moesten immers van hun vertrouwde Philips meldkamer worden afgekoppeld. De surveillancedienst, welke niet alleen voor alarmopvolging maar ook klusjes met een grote diversiteit voor de betreffende families uitvoerden zou komen te vervallen.

Om de boodschapper ruggensteun te geven werd een speciale werkgroep samengesteld van Philips directieleden. Theo van der Heijden, toenmalig hoofd meldkamer en surveillancedienst ging per week een aantal huisbezoeken afleggen bij de VIPs om de vervelende boodschap te brengen. Hiervan werd direct verslag gelegd bij de werkgroep. Bij akkoord zou de werkgroep en dus de directie onvoorwaardelijk achter de gemaakte afspraken blijven staan. Er was immers een gerede kans dat er een (oud)VIP op zou staan om eerder genomen beslissingen over de sluiting onder druk te zetten.

Uiteindelijk is de sluiting van de Philips meldkamer in 2001 ingezet en zijn alle aansluitingen met alarmopvolging overgezet naar de particuliere beveiligingsbranche.

(juni 2013)

Het verhaal van... Roel van Woudenberg

Ik ben in 1968 bij de afdeling Philips Bedrijfsbeveiliging gekomen. Eerste complex was Emmasingel  (Gr Chef  Piet.van Veen) maar na enkele maanden werd ik overgeplaatst naar  complex Strijp 1 ( Gr Chef Gerrit van Veen)

Onze taken waren hoofdzakelijk  Poortdiensten encontroles lopen.  Vaak 2x voor elk gebouw in de nacht en weekend diensten van priksleutel naar priksleutel

Op de grote complexen in Eindhoven zaten Groepschefs en drie ass Groepschefs. In de begin periode had ik het niet naar mijn zin. Ik vond het eerst een eentonige functie

Het veranderde 1969/70 toen Eindhoven en ook Philips last kreeg van de Rode Jeugd.  De dienstauto van Hoofdcommissaris  Odekerken werd met een explosie totaal vernield en onder de auto van Hr. Bavink, Directeur Philips SocialeZaken werd een staafbom (IED) gevonden. Mr. Stoffel kreeg van de Raad van Bestuur Jhr. van Riemsdijk, opdracht om een berichtenkantoor in te richten.

Het werd een kamer in de oude medisch/dokterspost aan de Glaslaan. Er kwamen opdrachten om alle spreidings gebouwen in groot Eindhoven vanuit het berichtenkantoor later CMB (Centrale Meldkamer Bewaking) alsmede woonhuizen van Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen in de controle te nemen.

Als surveillant werd ik op deze post ingedeeld en heb daar van 1969 tot 1976 dienst gedaan o.l.v. Gr. Chef G. van Veen. Dit werk had voor mij meer inhoud.

Eerst de actie groep Rode Jeugd, dreiging met explosieven;  Evoluon, gebouw OBO en bommeldingen. Tweede groep vredes activisten o.l.v. Kees Koning (oud leger aalmoezenier) en Marieke Moors.  Zij vernielde allerlei zaken zoals afrasteringen en bekladden muren, vaak de USFA op de Oirschotsedijk en Philips Vliegdienst. Derde bezetting USFA Helmond en later de Lichttoren. Vierde groep zuid Molukkers  die vaak dreigde met ontvoeringen van Philips VIP’s

Dit leidde tot allerlei automatiseringen t.b.v. onze taken, en overal werd ik vaak door Mr Stoffel erbij betrokken.

Niet te geloven en heel onverwachts werd ik ik 1976 overgeplaatst naar complex Beatrix o.l.v. Gr. Chef Trudo van de Mortel. Mijn inzet verminderde heel sterk en zocht binnen Philips naar een andere functie Gr. Chef Gerrit van Veen bleef op Strijp 1 en Dirk Broos kreeg de leiding op de Meldkamer.

Mei 1976 ik had dienst aan de poort Lodewijkstraat samen met Theo Janssen van complex Beatrix, en onverwacht reed Heer HC van Wijk de poort binnen en er volgde een algemeen gesprek in de loge. Enige tijd later werd mij medegedeeld dat ik per 01-01-1977 ass Gr.Chef op complex Strijp 2/3 zou worden  o.l.v. Kees Kruisdijk. Ik was totaal verrast.

Mijn opstelling veranderde positief en samen met Kees Kruisdijk, Piet Lammers en Chris de Vet heb ik heel goed mogen en kunnen samenwerken. Na een Groepschef vergadering in juli 1977 kwam Kees Kruisdijk met een opdracht dat ik me om 14.00 uur bij Heer HC van Wijk op OAR moest melden. Verder meldde hij me dat er over mij klachten waren. Van geen kwaad bewust, heb ik mij daar gemeld.  Op dat kantoor zaten heren HC van Wijk,             Jo Rosebaum en Piet Uitterdijk.  Nog steeds begreep ik niet wat er fout was gegaan. (drie man sterk) Het  bekende normale gesprek werd door HC van Wijk gevoerd en plotseling vertelde hij me dat ik per 01-01-1978  Gr. Chef op de meldkamer zou worden. Precies wat ik wilde, maar er waren nog enige problemen met mijn jaarinkomen  Door het afbouwen van de ploegentoeslag zou ik minder salaris krijgen en meer verantwoordelijkheid.

Na enige overleg kreeg ik de mededeling dat het salaris niet minder zou zijn. Van 01-01-1978  t/m 01-07-1994 was ik belast met de dagelijkse leiding van het CMB en D. Broos werd assistent van Hr J. Rosenbaum

Geleidelijk veranderde de werkzaamheden voor de afdeling Bedrijfsbeveilging

Er veranderde steeds nieuwe dingen ik noem er een paar;

·        Beveiligen van aandeelhouders vergaderingen  in de POC/Jubileumhal

·        Beveiligen van Zuid Nederlandse beurs in Jubileum Hal

·        Beveiligen van VIP vergaderingen in huize de Laak en hotel Cocagne

·        Beveiligen van Centurion vergaderingen Huize Groenendaal  en in de Ruwenberg

·        Beveiligen van allerlei festiviteiten op het landgoederen de Wielewaal, Gagelhof  alsmede bij de overige woonhuizen

·        Beveiligen van PSV voetbal

·        Eerste bom verkenners  en bedieningen röntgenappaat

·        Eenvoudige recherche werkzaamheden

·        Cursussen defensief autorijden

·        Bezuinigingen vanuit Centurion

·        Overname van de portiers  IAK,OA,HBS, Willemstraat, Wilhelminaplein. Pensioenfonds en POC

·        Overname van (VIP)chauffeurs en personenauto’s afdeling Vervoer en Garage

·        Waarde transporten en  voorverkeningen

·        Dienstauto’s en diensthonden

 Ook het werk op de Meldkamer werd uitgebreid, zoals o.a;

·        Overnamen van de Telefooncentrale buiten de kantoor tijden (binnenlands/buitenland)

·        Telefonisch via crypto apparatuur bereikbaar(voorbeeld de ontvoering van Philips Directeur El  Salvador)

·        De typemachines verdween en allerlei verschillende computersystemen werden geïnstalleerd

·        Geleidelijke overname van signaleringen van verschillende Philips complexen met bij behorende procedures

·        Verzorgen van allerlei oproepdiensten zoals doktersdiensten tel 34800, oproep van Ambulance GG-GD, Brandweer etc.

·        Storingsmonteurs en levering van producten  bijv. Gasfabriek, Medische voorzieningen via Philips Nederland t.b.v ziekenhuizen

·        Auto verzekeren in weekenden voor IAK

·        Schade problemen woonhuizen via firma Groenen in Veldhoven 

Van Gr. Chef werd ik 1990 bevorderd als afdelingschef en in 1993 als hoofd van het CBA

Kortom een mooie, boeiende periode en vooral de goede positieve collega’s zodat we samen de klus konden aanpakken. Tot slot moest de Meldkamer verhuizen van Gebouw  SX-p naar gebouw VH-s en is deze ingericht volgens de voorschriften Wet op de Weerkorpsen

En ben ik 01-07-1994 met pensioen gegaan.

Groeten   R. van Woudenberg

Het verhaal van... Roel van Woudenberg

Ik ben in 1968 bij de afdeling Philips Bedrijfsbeveiliging gekomen. Eerste complex was Emmasingel  (Gr Chef  Piet.van Veen) maar na enkele maanden werd ik overgeplaatst naar  complex Strijp 1 ( Gr Chef Gerrit van Veen)

Onze taken waren hoofdzakelijk  Poortdiensten encontroles lopen.  Vaak 2x voor elk gebouw in de nacht en weekend diensten van priksleutel naar priksleutel

Op de grote complexen in Eindhoven zaten Groepschefs en drie ass Groepschefs. In de begin periode had ik het niet naar mijn zin. Ik vond het eerst een eentonige functie

Het veranderde 1969/70 toen Eindhoven en ook Philips last kreeg van de Rode Jeugd.  De dienstauto van Hoofdcommissaris  Odekerken werd met een explosie totaal vernield en onder de auto van Hr. Bavink, Directeur Philips SocialeZaken werd een staafbom (IED) gevonden. Mr. Stoffel kreeg van de Raad van Bestuur Jhr. van Riemsdijk, opdracht om een berichtenkantoor in te richten.

Het werd een kamer in de oude medisch/dokterspost aan de Glaslaan. Er kwamen opdrachten om alle spreidings gebouwen in groot Eindhoven vanuit het berichtenkantoor later CMB (Centrale Meldkamer Bewaking) alsmede woonhuizen van Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen in de controle te nemen.

Als surveillant werd ik op deze post ingedeeld en heb daar van 1969 tot 1976 dienst gedaan o.l.v. Gr. Chef G. van Veen. Dit werk had voor mij meer inhoud.

Eerst de actie groep Rode Jeugd, dreiging met explosieven;  Evoluon, gebouw OBO en bommeldingen. Tweede groep vredes activisten o.l.v. Kees Koning (oud leger aalmoezenier) en Marieke Moors.  Zij vernielde allerlei zaken zoals afrasteringen en bekladden muren, vaak de USFA op de Oirschotsedijk en Philips Vliegdienst. Derde bezetting USFA Helmond en later de Lichttoren. Vierde groep zuid Molukkers  die vaak dreigde met ontvoeringen van Philips VIP’s

Dit leidde tot allerlei automatiseringen t.b.v. onze taken, en overal werd ik vaak door Mr Stoffel erbij betrokken.

Niet te geloven en heel onverwachts werd ik ik 1976 overgeplaatst naar complex Beatrix o.l.v. Gr. Chef Trudo van de Mortel. Mijn inzet verminderde heel sterk en zocht binnen Philips naar een andere functie Gr. Chef Gerrit van Veen bleef op Strijp 1 en Dirk Broos kreeg de leiding op de Meldkamer.

Mei 1976 ik had dienst aan de poort Lodewijkstraat samen met Theo Janssen van complex Beatrix, en onverwacht reed Heer HC van Wijk de poort binnen en er volgde een algemeen gesprek in de loge. Enige tijd later werd mij medegedeeld dat ik per 01-01-1977 ass Gr.Chef op complex Strijp 2/3 zou worden  o.l.v. Kees Kruisdijk. Ik was totaal verrast.

Mijn opstelling veranderde positief en samen met Kees Kruisdijk, Piet Lammers en Chris de Vet heb ik heel goed mogen en kunnen samenwerken. Na een Groepschef vergadering in juli 1977 kwam Kees Kruisdijk met een opdracht dat ik me om 14.00 uur bij Heer HC van Wijk op OAR moest melden. Verder meldde hij me dat er over mij klachten waren. Van geen kwaad bewust, heb ik mij daar gemeld.  Op dat kantoor zaten heren HC van Wijk,             Jo Rosebaum en Piet Uitterdijk.  Nog steeds begreep ik niet wat er fout was gegaan. (drie man sterk) Het  bekende normale gesprek werd door HC van Wijk gevoerd en plotseling vertelde hij me dat ik per 01-01-1978  Gr. Chef op de meldkamer zou worden. Precies wat ik wilde, maar er waren nog enige problemen met mijn jaarinkomen  Door het afbouwen van de ploegentoeslag zou ik minder salaris krijgen en meer verantwoordelijkheid.

Na enige overleg kreeg ik de mededeling dat het salaris niet minder zou zijn. Van 01-01-1978  t/m 01-07-1994 was ik belast met de dagelijkse leiding van het CMB en D. Broos werd assistent van Hr J. Rosenbaum

Geleidelijk veranderde de werkzaamheden voor de afdeling Bedrijfsbeveilging

Er veranderde steeds nieuwe dingen ik noem er een paar;

·        Beveiligen van aandeelhouders vergaderingen  in de POC/Jubileumhal

·        Beveiligen van Zuid Nederlandse beurs in Jubileum Hal

·        Beveiligen van VIP vergaderingen in huize de Laak en hotel Cocagne

·        Beveiligen van Centurion vergaderingen Huize Groenendaal  en in de Ruwenberg

·        Beveiligen van allerlei festiviteiten op het landgoederen de Wielewaal, Gagelhof  alsmede bij de overige woonhuizen

·        Beveiligen van PSV voetbal

·        Eerste bom verkenners  en bedieningen röntgenappaat

·        Eenvoudige recherche werkzaamheden

·        Cursussen defensief autorijden

·        Bezuinigingen vanuit Centurion

·        Overname van de portiers  IAK,OA,HBS, Willemstraat, Wilhelminaplein. Pensioenfonds en POC

·        Overname van (VIP)chauffeurs en personenauto’s afdeling Vervoer en Garage

·        Waarde transporten en  voorverkeningen

·        Dienstauto’s en diensthonden

 Ook het werk op de Meldkamer werd uitgebreid, zoals o.a;

·        Overnamen van de Telefooncentrale buiten de kantoor tijden (binnenlands/buitenland)

·        Telefonisch via crypto apparatuur bereikbaar(voorbeeld de ontvoering van Philips Directeur El  Salvador)

·        De typemachines verdween en allerlei verschillende computersystemen werden geïnstalleerd

·        Geleidelijke overname van signaleringen van verschillende Philips complexen met bij behorende procedures

·        Verzorgen van allerlei oproepdiensten zoals doktersdiensten tel 34800, oproep van Ambulance GG-GD, Brandweer etc.

·        Storingsmonteurs en levering van producten  bijv. Gasfabriek, Medische voorzieningen via Philips Nederland t.b.v ziekenhuizen

·        Auto verzekeren in weekenden voor IAK

·        Schade problemen woonhuizen via firma Groenen in Veldhoven 

Van Gr. Chef werd ik 1990 bevorderd als afdelingschef en in 1993 als hoofd van het CBA

Kortom een mooie, boeiende periode en vooral de goede positieve collega’s zodat we samen de klus konden aanpakken. Tot slot moest de Meldkamer verhuizen van Gebouw  SX-p naar gebouw VH-s en is deze ingericht volgens de voorschriften Wet op de Weerkorpsen

En ben ik 01-07-1994 met pensioen gegaan.

Groeten   R. van Woudenberg