OAR+ Opleidingen (helemaal naar beneden scrollen voor de laatste toevoegingen en documenten)

Directie en Staf Bedrijfsbeveiliging Nederland

Gebouw OAR, waar de Directie en staf van Bedrijfsbeveiliging gevestigd was, had onder de beveiligers de bijnaam "Het Vaticaan".
Onderaan de fotoserie ziet u verschillende organogrammen uit verschillende jaren betreffende de organisaties van bedrijfsbeveiligingDe Cadillac op de foto is waarschijnlijk van Mr. de Graaf. Collega Toon Franssen is er nog in getrouwd.
 Oud hoofd opleidingen Piet Uitterdijk 30-1-2014.
Leo en Peter werden gastvrij ontvangen bij hem en zijn vrouw thuis, en we hebben een schat aan informatie
mee naar huis genomen. Nogmaals Piet en Lies: Bedankt!

Hieronder een aantal brieven omtrent de aanname van Tjeu Strasek;

 


              
                            
Op bovenstaande foto's  2a, b,c en foto 5 zien we enkele oudgedienden in gebouw OAR voor hun jaarlijkse
bijeenkomst en uitstapje (1978)


Historie Staf Philips Portiers/Bewaking/Politie/Bedrijfsbeveiliging

Zoals al omschreven in het hoofdstuk Historie voor 1970, hier nog een samenvatting, en meer informatie
van na 1970.

Hoofden Philips Bedrijfsbeveiliging (en -Politie -Veldwachters -Portiers -Bewaking Nederland)

                

W. Dijs                                      J. J. Faro                                H. Aarts                                  H. Rosseel
van 1925 - 1941                     van 1941 - ?                           van 1943 - ?                           van ? - 8-7-1965

                

   P. Uitterdijk                                                    Th. Schultze                      DP van der Veen
   Waarnemend hoofd tussen                   van 11-1965-                   van ? tot 1988 (decentralisatie Bedrijfsbeveiliging)
   H. Rosseel en Th. Schultze               

Schakel tussen Raad van Bestuur naar Philips Beveiligings Organisatie
De functionarissen vielen onder de afdeling Buitenlandse Betrekkingen en waren de schakel naar/van de Raad van Bestuur,

             
Mr. de Graaf van 1938? tot ?       Mr. Stoffel van ? tot 1988 (decentralisatie Bedrijfsbeveiliging)
                                                         Mr. Stoffel is in 2012 of 2013 overleden

Chefs geuniformeerde dienst
   

H. Jongetjes  van? tot?            H.C. van Wijk                        Jo rosenbaum

                                                     van1962?...tot 1979            van 1979 tot 1988 (decentralisatie Bedrijfsbeveiliging)

Chefs Spreiding
   

Hr. Remeijer                          Hr. Schenk
van... tot 1972                      van 1972 tot 1988
HH Remeijer en Schenk hebben elkaar "afgelost" als en Chef Geunif. Dienst Spreiding.
Hr. Remeijer was ook geruime tijd hoofd opleidingen


  

Hierboven. Oude dienstmededelingen van H.C. van Wijk en Th. Schultze


Oud Hoofd geuniformeerde dienst Nederland            van L-R: HC v. Wijk, Jongetjes, de Bruin
Th. Schultze (tragisch omgekomen t.g.v. een
hartaanval na onwelwording bij het hardlopen)
1963. Afdeling Informatiedienst  >> klik op foto om doorgeschakeld te worden naar eigen hoofdstuk <<
L-R zittend: Hartogs, Mr. de Graaf, Mw.vd Hurk, Nel v.d.Meerenakker, Willem Busselaars
      staand: Piet Tielemans, Aart van Driel, Henk Verbruggen, Willie Busselaars, Frans de Leeuw


Wie weet de excacte functies van deze collega's in 1963?

  

Organogram 1982


Hieronder  het verslag werkgroep badges elcoma Nijmegen van 1987